ROGplus is uitvoerder van een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. ROGplus biedt ondersteuning aan inwoners van deze gemeenten die chronisch ziek zijn, een lichamelijke en/of psychische beperking hebben. Door hulp te bieden kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Inwoners met een hulpvraag melden zich met hun vraag bij VraagRaak. Wanneer dat nodig is, verwijst het wijkteam iemand door naar ROGplus. Mensen die al cliënt zijn, kunnen met hun vragen terecht bij hun ROGplus-consulent.

  Hoe werkt het in de praktijk?

  Heeft de cliënt een vraag over hulp, dan gaat de ROGplus-consulent met de cliënt in gesprek. Meestal is een huisbezoek hiervoor noodzakelijk. Samen bespreken ze wat de cliënt zelf nog kan en welke hulp familieleden, vrienden, kennissen of buren kunnen bieden. Na dit gesprek kan de consulent goed beoordelen welke ondersteuning er nodig is vanuit de Wmo. Zo kan ROGplus hulp op maat bieden aan een cliënt.

  De cliënt kan de ondersteuning op twee manieren regelen:

  1. ROGplus koopt de hulp in voor de cliënt bij een gecontracteerde aanbieder; dit heet zorg in natura (ZIN).
  2. Cliënt kiest de aanbieder zelf en betaalt de zorg vanuit zijn persoonsgebonden budget (pgb). Dit kan een zorginstelling zijn, maar ook de partner of een familielid.

  Heeft u gevonden wat u zocht?