De gemeente startte vorig jaar oktober met de aanleg van een nieuwe rioleringsbuis in de Elektraweg. Tijdens de uitvoering werd vastgesteld dat de grond, ter hoogte van de kruising Elektraweg – Nijverheidsstraat, vervuild is en dat deze alleen verwerkt mag worden onder strenge voorwaarden. Vanaf dinsdag 2 april start aannemingsbedrijf Kroes B.V. uit Maasland met deze werkzaamheden. Hou de komende tijd nog rekening met wat overlast door een aantal (gedeeltelijke) afsluitingen en tijdelijke parkeerverboden. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. De gemeente doet haar uiterste best om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bereikbaarheid en omleiding  

De bedrijven aan de Elektraweg blijven bereikbaar. Tijdens het werk blijft één rijstrook beschikbaar, behalve op de kruisingen waar wordt gewerkt. Tijdens het werk wordt het verkeer zoveel mogelijk om-en-om geleid langs het afgesloten deel van de weg waar wordt gewerkt. Op een aantal locaties is dit niet mogelijk, het verkeer wordt dan omgeleid via de Noorddijk.  

Aanleiding 

De bestaande riolering in de Elektraweg zit aan zijn maximale vermogen. Om wateroverlast voor de toekomst te voorkomen wordt een nieuw riool aangelegd tussen de Mozartlaan en de Heldringstraat. De gebouwen aan de Elektraweg worden hierop aangesloten. De bestaande riolering blijft liggen en wordt gebruikt voor de afvoer van regenwater. Het scheiden van het regenwater en rioolwater voorkomt overlast in de toekomst én bijkomend voordeel is dat het relatief schone regenwater niet onnodig bij de rioolwaterzuivering terechtkomt.    

Vragen en informatie  

Vragen over de geplande werkzaamheden? Neem dan contact op met Jelle van Aalst of Clemens van der Velde, via: 14010.  

De omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden (zie kaart hieronder).    

  •  Nu fase 1 (blauw): verkeer in beide richtingen wordt omgeleid;  
  • Fase 2 (rood): verkeer wordt met van verkeersborden, om-en-om langs de werkzaamheden geleid;  
  •  Fase 3 (groen): verkeer wordt met verkeersborden, om-en-om langs de werkzaamheden geleid;   
  • Fase 4 (paars): verkeer richting de Heldringstraat blijft mogelijk. Het verkeer richting Mozartlaan wordt omgeleid via de Noorddijk. 
Fasering werkzaamheden riolering Elektraweg
Fasering rioleringswerkzaamheden Elektraweg