In Nederland (en dus ook in Maassluis) hebben we steeds vaker te maken met extreme regenval. Om tijdens deze buien de wateroverlast te beperken, is het noodzakelijk dat we de openbare ruimte anders gaan inrichten. Dit betekent dat het regenwater anders moeten worden afgevoerd en het wenselijk is om een aantal plekken in te richten waar we tijdelijk regenwater op kunnen vangen.

In de gemeente Maassluis geldt dit onder andere voor de  wijk de Hoeker en omgeving. In de afgelopen jaren zijn hier al een aantal werkzaamheden uitgevoerd die ervoor zorgen dat het regenwater beter wordt afgevoerd. In de zomer van 2023 gaan we hier verder mee. In opdracht van de gemeente Maassluis start Verboon Maasland in juli 2023 met het project Hoeker III.

Hoeker III

De komende werkzaamheden in de wijk de Hoeker zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden die hier zijn uitgevoerd. Dit om wateroverlast na de extreme regenval te verminderen.

Wat is er al gedaan?

In de afgelopen jaren zijn in de straat op verschillende plekken afvoergoten (lijngoten) aangebracht. Daarnaast is de groenstrook langs de Haydnlaan verlaagd, zodat daar tijdelijk water opgeslagen kan worden. De uitgevoerde maatregelen dragen bij aan het regenbestendig maken van de wijk. In de wijk Hoeker werkt gemeente Maassluis nu verder aan een ander deel van de wijk, zodat ook hier beter het regenwater kan worden afgevoerd en opgeslagen. Dit betekent dat we ook hier lijngoten gaan aanbrengen en nog meer ruimte gaan maken om regenwater tijdelijk op te slaan. Op de ontwerptekeninglink naar pdf bestand is aangegeven waar welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanleg afvoergoten en wadi

Net als bij de vorige werkzaamheden (Hoeker huisnummer 6-18) laat de gemeente afvoergoten in de straat aanbrengen. Deze nieuwe goten worden waar mogelijk, aangesloten op de eerder aangelegde lijngoten. Zo ontstaat er één geheel, waardoor het overtollige regenwater in de naast gelegen groenstroken kan worden opgevangen. In deze groenstroken (achter de woningen van Hoeker huisnummer 31 tot 65) wordt een verlaging aangebracht, een zogenaamde wadi (water, afvoer, drainage en infiltratie).  De groenstrook wordt ongeveer 30 tot 40 centimeter verlaagd.

Samenvoegen van de speeltuinen

Binnen het projectgebied van het project Hoeker III zijn twee speeltuinen relatief dicht bij elkaar. Deze worden samengevoegd. Twee speeltoestellen uit de speeltuin (zie plaatje nr. 3 hieronder) worden verplaatst naar de speeltuin verderop. Door deze speeltuinen samen te voegen kunnen we extra groen aanbrengen en ruimte maken voor extra wateropslag.

Rioolverbinding

Naast het aanleggen van de afvoergoot en de wadi wordt ook een rioolverbinding gemaakt met groenstrook langs de Haydnlaan. Door deze verbinding kan straks het water beter worden afgevoerd en verdeeld over de wijk.

Rioolverbinding

Bereikbaarheid tijdens uitvoering

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Om, onder andere, de lijngoten aan te brengen wordt de weg tijdelijk afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Dit gaat in een aantal kleinere fase plaatsvinden, hiermee proberen we de overlast te beperken. De woningen blijven tijdens het gehele werk bereikbaar via loopplanken.

Informatieavond

Op donderdag 15 juni 2023 organiseert de gemeente samen met de aannemer een informatieavond voor omwonenden. Tijdens deze avond is er gelegenheid om vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente en aannemer over het project. Ook is er ruimte om ideeën en of suggesties in te brengen.

De avond wordt georganiseerd in de wijk zelf. Ter hoogte van de parkeerplaats nabij Hoeker 65 richten wij een plek in waar u de werkzaamheden op tekening kunt bekijken. De bijeenkomst is op donderdag 15 juni 2023, vanaf 19:00 tot ongeveer 20:30 uur kunt u bij ons langslopen. Aanwonende ontvangen voor deze avond een aparte uitnodiging.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in de Hoeker, laat het ons weten. U kunt contact opnemen met Kjell Prins of Clemens van der Velde van het team projecten van de gemeente Maassluis. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14010.