De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Naast subsidie aanvragen bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van de activiteit(en) die u wilt organiseren. 

Suggesties andere vormen van financiële ondersteuning

Het Vrijwilligerssteunpunt organiseert regelmatig een workshop ‘Fondsenwerving’ voor Maassluise vrijwilligers(-organisaties). Daarnaast geeft de vereniging van Fondsen in Nederland jaarlijks een Fondsenboek uit met informatie over zo'n 700 landelijke fondsen. 

Voor eventuele andere mogelijkheden en overige informatie verwijzen wij u graag naar de volgende sites:
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
Oranjefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Zuid-Holland

Websites die doorverwijzen naar subsidiemogelijkheden:
www.fondsen.org
www.goededoelen.nl

Energiebesparende maatregelen

De gemeente Maassluis heeft geen gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen. Wel kunt u voor sommige maatregelen gebruik maken van de Duurzaamheidslening. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de volgende sites:

Bijdrage leefbaarheid en veiligheid

Als u een idee heeft of een activiteit wilt organiseren die bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, kunt u een beroep doen op het wijkbudget. Dit budget stelt de gemeente samen met Maasdelta beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Maassluis. Hoe u een bijdrage kunt aanvragen leest u hier.

Declareren betaalde OZB

Verenigingen en stichtingen (op amateurbasis), die een eigen accommodatie hebben waarvoor zij OnroerendZaakBelasting (OZB) moeten betalen, komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage. Uw verzoek om moet uiterlijk 12 weken na ontvangst van de aanslag in ons bezit moet zijn. U kunt deze bijdrage aanvragen in Mijn dossier.

Heeft u gevonden wat u zocht?