In het overdrachtsdocument wordt uitgebreid inzicht gegeven in diverse onderwerpen die nu en in de komende jaren aan de orde zijn in de gemeente Maassluis. Het zijn enerzijds onderwerpen die door het college van burgemeester en wethouders worden uitgevoerd, maar van belang zijn voor bijvoorbeeld de controlerende rol van de gemeenteraad. Anderzijds worden in het overdrachtsdocument onderwerpen besproken die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.

Het overdrachtsdocument heeft tot doel een objectief beeld te schetsen van zaken die op dit moment binnen de gemeente spelen, de ontwikkelingen waar Maassluis in de periode 2018 – 2022 mee te maken krijgt, inclusief de financiële positie. Met enerzijds inzicht in de financiële situatie en anderzijds een beschrijving van enkele belangrijke ontwikkelingen, kan het overdrachtsdocument input leveren voor het op te stellen Coalitieakkoord, de Kadernota 2019 en de Programmabegroting 2019 e.v.

Heeft u gevonden wat u zocht?