De gemeente reikt dit jaar opnieuw de Onderwijsprijs Maassluis uit. Kent u iemand die deze prijs verdient omdat hij of zij zich op een bijzondere, leuk of betekenisvolle manier heeft ingezet in het onderwijs of kinderopvang in Maassluis? Vul dan hieronder het nominatieformulier in.

Met de Onderwijsprijs waarderen we de bijzondere inzet van docenten en andere betrokken mensen die zich hard maken voor de educatie en opvang van kinderen in Maassluis. Iedereen die op een bijzondere manier actief is in en om lager en middelbaar onderwijs en kinderopvang kan genomineerd worden. U kunt iedereen nomineren die actief is op scholen in het lager en middelbaar onderwijs en in de kinderopvang. Dus naast leerkrachten, schoolleiders en pedagogisch medewerkers, ook kinderen, ouders, conciërges en vrijwilligers. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt alle nominaties en selecteert de drie beste inzendingen.

Reden van nominatie

Bij een nominatie denken we aan iemand die:

  • een maatschappelijke betrokkenheid laat zien die in het oog springt;
  • goede ideeën heeft voor talentontwikkeling en gelijke kansen;
  • extra initiatieven neemt voor bijvoorbeeld gezonde leefstijl, veiligheid in en om de school, aanpak eenzaamheid en armoede, tegengaan van pesten, bevorderen van inclusie.

Ik wil iemand nomineren