De vacature voor de nieuwe burgemeester is op 11 december 2023 opengesteld. Met de titel ‘Burgemeester van Maassluis, wie wil dat nou niet zijn’ hoopt Maassluis een authentiek en betrokken boegbeeld binnen te halen. Wil je weten wat Maassluis vraagt aan haar nieuwe burgemeester, bekijk dan onderstaand filmpje. Maassluis in een notendop! Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure, kijk dan hier(externe link).

De profielschets

Meer dan 300 Maassluizers hebben meegedacht over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Ook de raadsleden hebben hun voorkeuren uitgesproken. Dit alles is samengebracht in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Kort gezegd zoeken we een enthousiaste aanvoerder die betrokken is bij de inwoners en de stad.

22 sollicitanten hebben gereageerd op de vacature. De sollicitanten - 4 vrouwen en 18 mannen - variëren in de leeftijd van 39 tot 60 jaar. Van de 22 sollicitanten hebben er 12 een achtergrond als (oud-)burgemeester of (oud-)wethouder. De overige sollicitanten hebben in een andere hoedanigheid ervaring opgedaan in het openbaar bestuur, maatschappelijk middenveld of bedrijfsleven.

Vervolg

De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit 3 fases:

  • Fase 1: openstelling vacature
  • Fase 2: selectie sollicitanten
  • Fase 3: benoeming