Wat is het?

Nadeelcompensatie ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Nadeelcompensatie kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming nadeelcompensatie

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in nadeelcompensatie zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de nadeelcompensatie aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het omgevingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Het indienen van een verzoek is vormvrij. Bij indiening van uw verzoek moet u volgens de wet € 300 betalen aan de gemeente. Dit bedrag krijgt u terug als op uw verzoek geheel of ten dele positief wordt beslist.

Hoelang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de nadeelcompensatie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?