Door klimaatverandering worden buien steeds heviger. Het bestaande gemengde rioolstelsel kan tijdens deze hevige regenbuien de hoeveelheid regenwater niet aan. De gemeente wil daarom samen met de bewoners een plan ontwikkelen om het regenwater los te koppelen van het riool. Hierdoor wordt het gemengd riool ontlast. Daarnaast wil de gemeente Maassluis bij herinrichtingen meer rekening houden met klimaatverandering. Want naast hevige regenbuien hebben we ook te maken met hele droge periode. We willen dus zoveel mogelijk regenwater de grond in laten lopen om de grondwaterstand op peil te houden.

Besluitvorming

Via het uitvoeringsprogramma buitenruimte heeft het college besloten dit project op te starten.

Plan openbare ruimte

Alle onderzoeken zijn inmiddels afgerond. De conclusie na het onderzoek: de ambitievariant is geen haalbare variant meer. De voornaamste reden hiervoor is dat de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten zeker moet zijn. En dat kan alleen met de basisvariant. De verdere uitwerking van de basisvariant gaat in samenspraak met de bewoners.

De twee varianten die op haalbaarheid en draagvlak werden onderzocht staan hieronder toegelicht. De ambitievarianten waren de meest uitdagende keuzes.

Korte toelichting: 

 1. Basisvariantlink naar pdf bestand: hierbij zorgt een afvoergoot (lijngoot) ervoor dat het overtollig hemelwater wordt afgevoerd.
 2. Ambitievariant niet-behouden boomlink naar pdf bestand: bij deze optie zorgt een wadi (=water, afvoer, drainage en infiltratie) dat het regenwater wordt afgevoerd en is het nodig dat de boom aan de Damstraat wordt gekapt.
 3. Ambitievariant behouden boomlink naar pdf bestand: bij deze optie zorgt een wadi voor de afvoer en kan de boom aan de Damstraat blijven staan.

Planning

 1. Afgerond: Bewonersbijeenkomst -

  Eerste bewonersbijeenkomst met bewoners Van Embdenstraat.

 2. Afgerond: Bewonersbijeenkomst -

  Tweede bewonersbijeenkomst met bewoners Van Embdenstraat.

 3. Afgerond: Bewonersbijeenkomst -

  Derde bewonersbijeenkomst keuzes basisvariant met bewoners Van Embdenstraat.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842jeremyb@maassluis.nl of assistent projectleider Richard van Rossum, 010-5931963r.van.rossum@maassluis.nl.