Stadsbedrijf onderhoudt Maassluis het hele jaar door. Zo wordt twee keer per jaar het groen gesnoeid, wordt onkruid bestreden en het gras gemaaid. Ook de riolering wordt met enige regelmaat doorgespoten om verstoppingen tegen te gaan. Uiteraard behoort ook het ophalen van vuilnis, het schoonhouden van de openbare ruimte, het bestrijden van eventueel ongedierte en het tijdens droge periodes water geven van bomen, struiken, planten en ander groen tot de werkzaamheden.

Melding openbare ruimte/openbaar groen

Ziet u achterstallig onderhoud van openbaar groen (onkruid, te hoge begroeiing), afgewaaide takken, omgewaaide bomen of zwerfvuil in het groen? Geef het door aan de gemeente.

Melding openbare ruimte

Maaibeleid

Bewoners stellen regelmatig vragen over maaiwerkzaamheden. Waarom is het gras hier langer en daar korter en waarom staan er op de ene plek veel bloemen en ergens anders niet? De gemeente gebruikt binnen Maassluis drie manieren van maaien voor de verschillende groenstroken. Er zijn: 

  1. Gazons
  2. Gebieden met 'ruwgras'
  3. Bloemenweides

Gazons

De gazons worden het meest intensief onderhouden. Denk hierbij aan speelweides, trapveldjes waar het fijn is als het gras kort is en stroken langs wegen en (fiets)paden waar het voor de verkeersveiligheid overzichtelijk moet zijn. Gemiddeld wordt dit gras tussen de 22 tot 26 keer per jaar gemaaid. Dit werk wordt met traditionele maaimachines uitgevoerd. Het maaisel blijft liggen, zodat het grasveld wordt bemest.

Ruw gras

Het ruwe gras wordt 5 tot 6 keer per jaar gemaaid. Dit zijn vaak plekken die lastiger te bereiken zijn zoals taluds en slootkanten. Hier mogen de planten wat hoger worden en langer blijven groeien. Het maaien wordt uitgevoerd met een klepelmaaier. Het groen wordt bovengronds kapot gefreesd. Het groenafval blijft liggen, zodat de grond wordt bemest.

Bloemenweides

Bloemenweides worden het minst intensief onderhouden. Deze groenstroken, vol met verschillende planten, worden slechts één of twee keer per jaar gemaaid. Het maaiafval 'hooi' wordt gedroogd en na de droogperiode verzameld en afgevoerd. Het drogen gebeurt zodat de zaden van de planten zich kunnen verspreiden zodat de planten van de bloemenweides weer terugkomen. Drogen zorgt ook voor een gewichtsbesparing. Nat maaisel weegt namelijk veel meer dan droog maaisel. Op die manier bespaart de gemeente op de stortkosten van het maaiafval.

Het beleid verandert

De gemeente Maassluis is het maaibeleid stap voor stap aan het veranderen. Verschillende gazons zijn al omgevormd tot bloemenweides. Op die manier wordt de biodiversiteit in de stad groter. Insecten hebben bloemen nodig maar de poppen en larven van insecten eten vooral de bladeren. Er wordt steeds duidelijker wat insecten nodig hebben. Zo zijn loopt er bijvoorbeeld onderzoek naar hun rol bij het in toom houden van de eikenprocessierups, waar bepaalde insecten op parasiteren. De bloemenweides zijn ook een goed leefgebied voor vogels en zelfs egels. Vogels en egels zijn afhankelijk van zaden en insecten en dus van alle planten. De bloemen en planten zorgen ook voor beschutting voor insecten, vogels en zelfs egels. Om die reden gaan deze groenstroken ongemaaid de winter in. Dit betekent wel dat het beeld van het groen in Maassluis anders wordt.

Steeds meer mensen weten de verscheidenheid aan bloemen, aren, zaden, bladvormen en kleuren te waarderen. Het omvormen van gazons naar bloemenweides leidt dan ook tot positieve reacties van omwonenden. Er zijn zelfs bewoners die de gemeente vroegen te stoppen met het traditionele maaien vanwege de mooie bloemen. Dit betekent dat het beeld op bepaalde plekken anders wordt.

Klimaatbestendig maken

Het veranderende groen draagt, naast het vergroten van de biodiversiteit, ook bij aan klimaatbestendig maken van de stad (opvang van regenwater bij heftige buien). In samenwerking met de rioolbeheerder worden gazons omgevormd tot een waterbuffer (zogenoemde wadi’s). Het hoge gras vangt meer water op, geeft meer verkoeling en voorkomt verdroging beter dan de korte gazons.

Wat je doet telt 

Bewoners kunnen zelf ook veel doen om Maassluis groener te maken. Dat is goed voor mens en dier. Zo voorkomen we ook samen voorkomen dat overlast ontstaat door heftige regenbuien. Wanneer u tegels vervangt door groen wordt het regenwater gebruikt in uw eigen tuin en wordt het riool minder belast. Onder een mooie boom kunt u schuilen voor de zon en het fluiten van de vogels krijgt u er gratis bij. Bijen worden gelokt door bloemen en een insectenhotel in uw tuin. En... laat eens wat groenafval op een rustig plekje liggen. Wie weet, komt er een egel schuilen. 

Wilt u een bijdrage leveren aan een 'groener' Maassluis of heeft u daar vragen over, stuur een e-mailbericht aan f.m.weber@maassluis.nl.

Veel werkzaamheden worden volgens een kalender in een bepaalde periode uitgevoerd. Andere werkzaamheden, zoals water geven, worden gedaan als de (weers)omstandigheden daar om vragen.

*

Heeft u gevonden wat u zocht?