U kunt zowel de gemeenteraad in zijn geheel benaderen of gemeenteraadsleden afzonderlijk. U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

Spreekrecht in de raadscommissies

Voordat met de behandeling van een onderwerp in een raadscommissie een aanvang wordt gemaakt, kan gedurende maximaal 5 minuten per persoon het woord worden gevoerd over het geagendeerde onderwerp. Als u van het spreekrecht in een commissievergadering gebruik wilt maken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie.

Spreekrecht in de raad

Ook tijdens de raadsvergadering kan worden ingesproken. Dit moet dan gaan over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Direct na opening van de raadsvergadering kan maximaal 5 minuten per persoon worden ingesproken. Ook hiervoor geldt dat u zich tot op de dag van de raadsvergadering kunt aanmelden bij de raadsgriffie.

De raadsgriffie is per e-mail bereikbaar via griffier@maassluis.nl of telefonisch via het nummer 14010.

Raadslid aanspreken of e-mailen

U kunt de raadsleden (en steunraadsleden) natuurlijk per e-mail benaderen. Tijdens het Debat op Dinsdag en de Thema-avonden zijn er ook voldoende mogelijkheden om raads- en steun-raadsleden rechtstreeks aan te spreken.

Afspraak via griffie

Als u iets wilt weten over de werkwijze van de gemeenteraad, over onderwerpen die op de agenda staan of in contact wilt komen met één of meer raadsleden, dan kunt u altijd contact opnemen met de raadsgriffie.

Heeft u gevonden wat u zocht?