De raad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De griffie adviseert de raads- en steunraadsleden van de gemeente Maassluis bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak.
De griffie zorgt onder meer: 

  • voor het samenstellen van de agenda's voor onder meer de agendacommissie, het presidium, thema-avonden, commissievergaderingen, raadsvergaderingen;
  • voor de informatievoorziening van de raad, zoals ingekomen post, beantwoording van vragen;
  • dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid;
  • voor gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot onder meer de werkwijze, bijvoorbeeld als commissievoorzitter en werkgroeplid;
  • voor taakondersteuning; bijvoorbeeld advies en hulp bij het opstellen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.

Ook is de griffie het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de gang van zaken rond de gemeenteraad.

De Maassluise griffie is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14010 en per e-mail: griffier@maassluis.nl

De griffie wordt gevormd door:

Heeft u gevonden wat u zocht?