De raad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De griffie adviseert de raads- en steunraadsleden van de gemeente Maassluis bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak.
De griffie zorgt onder meer: 

Ook is de griffie het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de gang van zaken rond de gemeenteraad.

De Maassluise griffie is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14010 en per e-mail: griffier@maassluis.nl

De griffie wordt gevormd door:

Heeft u gevonden wat u zocht?