Op grond van deze gedragscode moet de griffier een openbaar registerlink naar pdf bestand bijhouden van:

  1. Nevenfuncties.
  2. Raadsleden en steunleden die financiële belangen in ondernemingen en organisaties hebben waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt.
  3. Gekregen geschenken door raads- en steunleden met een geschatte waarde van meer dan 50,00 euro.
  4. Ondernomen buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente. Deze dienen binnen één week na terugkeer in Nederland te worden doorgegeven. Daarbij is het belangrijk het doel, de bestemming en de duur van de reis en wat daarvan de kosten waren door te geven. Reizen in de hoedanigheid van lid van een politieke partij.
  5. Deelname door raads- en steunleden aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente. Daarbij moet worden aangegeven wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.

Download