Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Op de website van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

In veel woningen (vooral van vóór 1985) bevindt zich asbest, met name in daken. In het belang van de volksgezondheid geldt vanaf 1 januari 2024 een verbod en dient het asbest te zijn verwijderd. Om tot het verwijderen van asbest over te gaan moet het voornemen worden gemeld door:

  • Eigenaren
  • Huurders (neem contact op met de eigenaar)
  • en geldt voor zowel particulieren als bedrijven

Asbest slopen of verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Welke vormen van asbest mag u als particulier wel en niet verwijderen?

  • Zelf verwijderen; particulieren mogen zelf hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen, asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking verwijderen. Let op, de totale hoeveelheid asbest moet minder zijn dan 35m2
  • Niet zelf verwijderen; particulieren mogen gespijkerde platen en dakleien (platte dakpannen) niet zelf verwijderen

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op de website van Ascert een geschikt bedrijf vinden.

Aanpak

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

  • Is uw melding compleet dan wordt de melding inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
  • Is uw melding niet compleet dan krijgt u daarvan bericht.

U krijgt van DCMR milieudienst Rijnmond, namens de gemeente Maassluis, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de DCMR via telefoonnummer 0888 333 555.

Melden van start en afronding werkzaamheden

De DCMR houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom via info@dcmr.nl:

  • Wanneer de sanering start. Meld de startdatum van de sanering minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering.
  • Wanneer de asbestsanering afgerond is. Meld de einddatum uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag ook meteen in de eerste e-mail aan de DCMR de einddatum doorgeven, als deze einddatum dan al bekend is.

Asbest inleveren bij Milieustraat

Particulieren

Nadat u toestemming hebt gekregen om het asbest zelf te verwijderen, kunt u het asbesthoudende materiaal aanbieden bij de Milieustraat aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Het asbesthoudend materiaal moet dan wel zorgvuldig worden verpakt in speciale afvalzakken met een asbestmerkteken. Deze zijn verkrijgbaar bij de Milieustraat. Als u het op deze manier verpakte materiaal aanbiedt bij de Milieustraat, moet u hierbij de sloopmelding kunnen tonen.

Bedrijven

Voor bedrijven die asbest kwijt willen gelden andere regels.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijderd, kan ik dat melden?

Als u denkt te zien dat iemand asbest niet volgens de regels verwijderd, kunt u daarvan dag en nacht een melding doorgeven bij de DCMR. Dit kan telefonisch via 0888 333 555 of via de website van de DCMR. U kunt ook per e-mail de gemeente informeren.
De DCMR controleert dan of er toestemming is. Is dat niet zo dan zal de DCMR handhavend optreden of de gemeente informeren.

Subsidieregeling

Voor het verwijderen van asbestdaken is subsidie mogelijk. Dit is een rijksregeling. Verdere informatie is te vinden op de website van mijnRVO. Via deze website kunt u de subsidie aanvragen.

Wetgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?