Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Op de website van Milieu Centraal vindt u meer informatie over asbest: Asbest in en om het huis en Asbest: wat zijn de risico's.

In veel woningen (vooral van vóór 1985) bevindt zich asbest, met name in daken. Om tot het verwijderen van asbest over te gaan moet het voornemen worden gemeld door:

 • eigenaren of 
 • huurders (neem contact op met de eigenaar)

Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Wilt of moet u asbest verwijderen? Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Daar staan alle regels over het verwijderen van asbest overzichtelijk bij elkaar. Vanuit deze check kunt u eenvoudig de melding gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

Hoe werkt het?

Welke vormen van asbest mag u als particulier wel en niet verwijderen?

 • Zelf verwijderen; particulieren mogen zelf hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen, asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking verwijderen. Let op, de totale hoeveelheid asbest moet minder zijn dan 35m2.
 • Niet zelf verwijderen; particulieren mogen gespijkerde platen en dakleien (platte dakpannen) niet zelf verwijderen.

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op de website van Ascert een geschikt bedrijf vinden.

Wat moet ik doen?

Wanneer u asbest wilt (laten) verwijderen, kunt u dit doen door een melding via het Omgevingsloket. Vervolgens ontvangt u een schriftelijke bevestiging met eventuele voorwaarden.

Sloopmelding doen

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

 • Is uw melding compleet dan wordt de melding inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
 • Is uw melding niet compleet dan krijgt u daarvan bericht.

U krijgt van Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), namens de gemeente Maassluis, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding.

Asbesttelefoon

DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010-2468656. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u vragen stellen via het formulier op de website van de DCMR. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Melden van start en afronding werkzaamheden

DCMR houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom via info@dcmr.nl:

 • Wanneer de sanering start. Meld de startdatum van de sanering minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering.
 • Wanneer de asbestsanering afgerond is. Meld de einddatum uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag ook meteen in de eerste e-mail aan DCMR de einddatum doorgeven, als deze einddatum dan al bekend is.

Asbest inleveren bij Milieustraat

 • Particulieren
  Nadat u toestemming hebt gekregen om het asbest zelf te verwijderen, kunt u het asbesthoudende materiaal aanbieden bij de Milieustraat aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Het asbesthoudend materiaal moet dan wel zorgvuldig worden verpakt in speciale afvalzakken met een asbestmerkteken. Deze zijn verkrijgbaar bij de Milieustraat. Als u het op deze manier verpakte materiaal aanbiedt bij de Milieustraat, moet u hierbij de sloopmelding kunnen tonen.
 • Bedrijven
  Voor bedrijven die asbest kwijt willen gelden andere regels.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijdert. Kan ik dat melden?

Als u denkt te zien dat iemand asbest niet volgens de regels verwijdert, kunt u daarvan dag en nacht een melding doorgeven bij DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333555 of via de website van DCMR. U kunt ook per e-mail de gemeente informeren. DCMR controleert dan of er toestemming is. Is dat niet zo, dan zal DCMR handhavend optreden of de gemeente informeren.

Asbestwegwijzer

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

De 'Zonnig Zuid-Holland subsidie' kan gebruikt worden voor het verwijderen van asbestdaken, als dat gebeurt in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Lees meer over deze subsidieregeling op de website van Provincie Zuid-Holland: Zonnig Zuid-Holland subsidie.

Contact

Telefoon: 14 010

E-mail: gemeente@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?