Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket(externe link).

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Op de website van Milieu Centraal vindt u meer informatie over asbest: Asbest in en om het huis(externe link) en Asbest: wat zijn de risico's(externe link).

In veel woningen (vooral van vóór 1985) bevindt zich asbest, met name in daken. Om tot het verwijderen van asbest over te gaan moet het voornemen worden gemeld door:

 • Eigenaren
 • Huurders (neem contact op met de eigenaar)
 • en geldt voor zowel particulieren als bedrijven

Hoe werkt het?

Welke vormen van asbest mag u als particulier wel en niet verwijderen?

 • Zelf verwijderen; particulieren mogen zelf hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen, asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking verwijderen. Let op, de totale hoeveelheid asbest moet minder zijn dan 35m2
 • Niet zelf verwijderen; particulieren mogen gespijkerde platen en dakleien (platte dakpannen) niet zelf verwijderen

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op de website van Ascert(externe link) een geschikt bedrijf vinden.

Wat moet ik doen?

Wanneer u asbest wilt (laten) verwijderen, kunt u dit doen door een melding via het Omgevingsloket(externe link). Vervolgens ontvangt u een schriftelijke bevestiging met eventuele voorwaarden.

Sloopmelding doen

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket(externe link). Een normale procedure verloopt als volgt:

 • Is uw melding compleet dan wordt de melding inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
 • Is uw melding niet compleet dan krijgt u daarvan bericht.

U krijgt van DCMR milieudienst Rijnmond, namens de gemeente Maassluis, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding.

Asbesttelefoon

De DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010-2468656. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u vragen stellen via het formulier op de website van de DCMR(externe link). DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Melden van start en afronding werkzaamheden

De DCMR houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom via info@dcmr.nl:

 • Wanneer de sanering start. Meld de startdatum van de sanering minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering.
 • Wanneer de asbestsanering afgerond is. Meld de einddatum uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag ook meteen in de eerste e-mail aan de DCMR de einddatum doorgeven, als deze einddatum dan al bekend is.

Asbest inleveren bij Milieustraat

 • Particulieren
  Nadat u toestemming hebt gekregen om het asbest zelf te verwijderen, kunt u het asbesthoudende materiaal aanbieden bij de Milieustraat aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Het asbesthoudend materiaal moet dan wel zorgvuldig worden verpakt in speciale afvalzakken met een asbestmerkteken. Deze zijn verkrijgbaar bij de Milieustraat. Als u het op deze manier verpakte materiaal aanbiedt bij de Milieustraat, moet u hierbij de sloopmelding kunnen tonen.
 • Bedrijven
  Voor bedrijven die asbest kwijt willen gelden andere regels(externe link).

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijderd, kan ik dat melden?

Als u denkt te zien dat iemand asbest niet volgens de regels verwijderd, kunt u daarvan dag en nacht een melding doorgeven bij de DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333555 of via de website van de DCMR(externe link). U kunt ook per e-mail de gemeente informeren.
De DCMR controleert dan of er toestemming is. Is dat niet zo dan zal de DCMR handhavend optreden of de gemeente informeren.

Subsidieregeling asbestdaken

Voor het verwijderen van asbestdaken is subsidie mogelijk. Dit is een rijksregeling. Verdere informatie is te vinden op de website van mijnRVO(externe link). Via deze website kunt u de subsidie aanvragen.

Asbestwegwijzer

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link) kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Contact

telefoonnummer: 14 010

e-mail: gemeente@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?