De gemeente Maassluis stelt begin 2021 de mobiliteitsvisie vast voor de komende jaren. Hierin staat beschreven welke richting de gemeente de komende 20 jaar op wil gaan op het gebied van verkeer en vervoer.

Onderwerpen die hierin voorkomen zijn onder andere:

  • veiligheid in het verkeer;
  • leefbaarheid (hoe maken we Maassluis prettiger en aantrekkelijker om in te wonen en werken);
  • en bereikbaarheid.

Voordat de visie wordt vastgesteld door de gemeente, kunnen inwoners hierop reageren. De visie is hier te downloaden.

Heeft u een vraag of opmerking? Deze kunt u tot en met 26 januari 2021 e-mailen naar gemeente@maassluis.nl met als onderwerp: Reactie Mobiliteitsvisie.