Samenvatting

Heeft u een pleziervaartuig en maakt u gebruik van een daarvoor bestemde ligplaats in de binnen- of buitenhaven dan wordt hiervoor liggeld in rekening gebracht.

Tarieventabel behorende bij de Verordening liggeld pleziervaartuigen
Aanlegplaats Heffingsgrondslag per Tarief passanten per overnachting Tarief winterligplaats Tarief zomerligplaats Tarief jaarligplaats
aan een steiger Gebruik box box € 10,00      
aan een kademuur Lengte vaartuig m1 € 1,00      
aan een steiger Gebruik box box   € 250,00    
aan een kademuur Oppervlakte vaartuig m2   € 6,25 € 6,25 € 10,00

Toelichting:

1. Lengte van het schip is lengte over alles in m1 = strekkende meter

2. Oppervlakte van het schip is lengte over alles x breedte over alles in m2 = vierkante meter

3. Genoemde tarieven zijn inclusief BTW

Heeft u gevonden wat u zocht?