Kadastrale informatie

Wat is het?

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

 • topografische gegevens
 • landmeetkundige gegevens
 • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
 • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

Elk eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd in het Kadaster. Er wordt bijgehouden wie de eigenaar is van een onroerende zaak, wat tot het onroerend goed hoort en wanneer het pand of de grond is gekocht en tegen welke prijs. Ook de hypotheekgegevens worden geregistreerd. Daarnaast beschikt het Kadaster over kaartmateriaal met de ligging en grootte van percelen. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief van de gegevens over eigendommen.

Al deze kadastrale informatie kan gezocht worden op letter (sectie) en nummer of op een adres.

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

 • kadastraal bericht
 • hypothecair bericht
 • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
 • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
 • woningrapport

Wat moet ik doen?

 • Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen.
 • Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag een kadastrale kaart aan via het Kadaster.
 • Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de plannen bekijken die vóór 1 januari 2024  volgens de Wet ruimte ordening (Wro) in procedure zijn gegaan.
 • De plannen die na 1 januari 2024 zijn ingediend vindt u terug bij het onderdeel Regels op de kaart) van het nieuwe Omgevingsloket.

Wilt u kadastrale perceelgrenzen uitzetten, laten inmeten en/of een maatschets (veldwerk) laten verrichten dan kunt u terecht bij het Kadaster in Rotterdam. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden.

Gegevens Kadaster online inzien

Als u bijvoorbeeld een huis wilt kopen dan bent u vast in geïnteresseerd in informatie over verkoopprijzen, de ligging of de eigenaar. Wilt u uw huis verkopen dan komt betrouwbare referentie-informatie over koopsommen u goed van pas. Deze vastgoedinformatie kunt u bij het Kadaster online opzoeken, elektronisch betalen en direct op uw scherm bekijken. Andere online producten die u via het Kadaster kunt bestellen zijn het kadastraal bericht ‘eigendom’ (ook wel een uittreksel uit het Kadaster) en het uittreksel ‘kadastrale kaart’.

Waarom?

Bij een aantal vergunningaanvragen moet een kadastrale situatietekening of de kadastrale aanduiding van een perceel worden meegeleverd. Kadastrale informatie is bijvoorbeeld nodig bij aanvragen voor een:

 • Omgevingsvergunning
 • Milieuvergunning/ -melding
 • Monumentenvergunning

Extra informatie

De gemeente, het Kadaster en andere particuliere en overheidsdiensten verzorgen de landmetingen. Voor de vaststelling van de oppervlakte van een perceel is de inmeting door het Kadaster bepalend. De gemeente (of het Kadaster in opdracht van de gemeente) meet ook de zogenaamde ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, en vermeldt deze op een kaart.

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over hoogte en oppervlakte van grond of gebouwen. Maar ook gegevens uit metingen over bomen, kabels en leidingen en erfgrenzen. De gemeente gebruikt deze gegevens bij het maken van het omgevingsplan.

Heeft u gevonden wat u zocht?