Samenvatting

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het register cartografische gegevens bij. 

Voorwaarden

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport

Gang van zaken

Elk eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd in het Kadaster. Er wordt bijgehouden wie de eigenaar is van een onroerende zaak, wat tot het onroerend goed hoort en wanneer het pand of de grond is gekocht en tegen welke prijs. Ook de hypotheekgegevens worden geregistreerd. Daarnaast beschikt het Kadaster over kaartmateriaal met de ligging en grootte van percelen. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief van de gegevens over eigendommen.

Al deze kadastrale informatie kan gezocht worden op letter (sectie) en nummer of op een adres.

Hoe werkt het?
Wilt u kadastrale perceelgrenzen uitzetten, laten inmeten en/of een maatschets (veldwerk) laten verrichten dan kunt u terecht bij het Kadaster in Rotterdam. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden.

Gegevens Kadaster online inzien
Als u bijvoorbeeld een huis  wilt kopen dan bent u vast in geïnteresseerd in informatie over verkoopprijzen, de ligging of de eigenaar. Wilt u uw huis  verkopen dan komt betrouwbare referentie-informatie over koopsommen u goed van pas. Deze vastgoedinformatie kunt u bij het Kadaster online opzoeken, elektronisch betalen en direct op uw scherm bekijken. Andere online producten die u via het Kadaster kunt bestellen zijn het kadastraal bericht ‘eigendom’ (ook wel een uittreksel uit het Kadaster) en het uittreksel ‘kadastrale kaart’.

Waarom?
Bij een aantal vergunningaanvragen moet een kadastrale situatietekening of de kadastrale aanduiding van een perceel worden meegeleverd. Kadastrale informatie is bijvoorbeeld nodig bij aanvragen voor een:

  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning/ -melding
  • Monumentenvergunning

Heeft u gevonden wat u zocht?