P.D. (Patrick) Verstoep
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
T: 010-5931741
E: secretariaatgs@maassluis.nl

Taken gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Tevens is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van B en W en de gemeentelijke organisatie.