Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er in Maassluis oorlogshandelingen plaatsgevonden. Dit kwam voor in de vorm van bombardementen, de opslag van munitie en het afvuren hiervan. Na de oorlog is er een onbekende hoeveelheid van deze ontplofbare oorlogsresten in de (water)bodem achtergebleven. Onderstaande explosievenkaart geeft de gemeente en andere partijen betrokken bij grondverzet inzicht over de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. 

Grotere kaart weergeven