Bodemkwaliteit

De bodem levert voedsel, grondstoffen en drinkwater en belangrijk voor mens, plant en dier. Intensief gebruik van de grond kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden. Uitstoot van stoffen door bijvoorbeeld industrie, landbouw en verkeer heeft de bodem op sommige plekken verontreinigd. In Maassluis zijn in het verleden gebieden met havenslib opgehoogd. Dat heeft de kwaliteit van de bodem geen goed gedaan.

Nota bodembeheer

De gemeenten Vlaardingen en Maassluis hebben gezamenlijk de nota bodembeheer vastgesteld. De bodemkwaliteitskaartenlink naar pdf bestand maken onderdeel uit van de nota en bieden inzicht hoe met de bodem om te gaan.

Eigenaar verantwoordelijk

Als eigenaar van de grond bent u voor de kwaliteit hiervan verantwoordelijk. Bij aankoop van grond is het van belang inzicht te hebben in de kwaliteit hiervan. Raadpleeg de bodemkwaliteitskaarten onderaan deze pagina, neem contact op met uw makelaar dan wel met de gemeente via telefoonnummer 14 010.

Alleen wanneer u een bedrijf inschakelt om grondverzet uit te voeren dient u dit bij de gemeente te melden.

Wat is grondverzet?

Grondverzet doet zich onder meer voor bij wegenaanleg, woningbouw, leggen van kabels en leidingen en bodemsanering. Ofwel ‘het roeren’ van grond.

Rapporten raadplegen

Door de jaren heen zijn er onderzoeksrapporten uitgebracht. Deze hebben op diverse locaties in de gemeente betrekking. Via de website www.dcmr.nl zijn deze te raadplegen.

Bodemverontreiniging melden

Bodemverontreiniging dient u altijd bij de gemeente te melden.

Bodemkwaliteitskaarten

De bodemkwaliteitskaarten maken onderdeel uit van de nota bodembeheer die is vastgesteld door de gemeenten Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk.

De bodemkwaliteitskaarten bieden inzicht hoe met de bodem om te gaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?