De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. De gemeentelijke doelstellingen zijn vastgesteld in onder andere de kadernota(externe link) en de gemeentebegroting(externe link). In de nota Samen Doen(externe link) heeft de gemeente in grote lijnen geschetst hoe zij de sociale inrichting van Maassluis ziet. In de onderstaande beleidsnota's zijn de doelstellingen verder uitgewerkt.

Beleidsnota's

Internationale samenwerking: Nota Evaluatie Mondiaal Beleid(externe link)

Recreatie en toerisme vergroting: Citymarketingbeleid Maassluis 2019-2024 Op volle kracht vooruit(externe link)

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen: Onderwijskansenbeleid: “Verder bouwen aan gelijke kansen”(externe link) inclusief Uitvoeringsagenda

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en de openbare ruimte en het realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie: Cultuurvisie 2015-2020 Alles stroomt en niets blijft hetzelfde(externe link) inclusief Evaluatie(externe link) en de Sportnota(externe link) met bijlagen(externe link) en uitvoeringsplan(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?