De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

De gemeentelijke doelstellingen zijn vastgesteld in onder andere de kadernota en de gemeentebegroting.
In de nota Samen Doen heeft de gemeente in grote lijnen geschetst hoe zij de sociale inrichting van Maassluis ziet. In de onderstaande beleidsnota's zijn de doelstellingen verder uitgewerkt.

Beleidsnota's

Internationale samenwerking: Nota Evaluatie Mondiaal Beleid

Recreatie en toerisme vergroting: Citymarketingbeleid Maassluis 2019-2024 Op volle kracht vooruit

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen: Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda Onderwijskansen

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en de openbare ruimte en het realiseren van een breder bereik van / met sport, cultuur en recreatie: Cultuurvisie 2015-2020 Alles stroomt en niets blijft hetzelfde inclusief Evaluatie en de Sportnota met bijlagen en uitvoeringsplan

Samen langer en gezonder leven: 

Heeft u gevonden wat u zocht?