Samenvatting

Wanneer u uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Formulieren

U kunt bij de gemeente schriftelijk een verzoek voor een betalingsregeling indienen.

Daarnaast kan dit ook digitaal door het invullen van een van de volgende formulieren.

Betalingsregeling gemeentelijke belastingen (met DigiD)

Betalingsregeling gemeentelijke belastingen (met eHerkenning)

Het besluit wordt u schriftelijk toegezonden.

Voorwaarden

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt. 

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente ook schriftelijk een verzoek voor een betalingsregeling indienen. .
Ook kunt u voor het aanvragen van een betalingsregeling het digitale formulier met DigiD of het digitale formulier met eHerkenning gebruiken.

Het besluit wordt u schriftelijk toegezonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?