Wat is het?

Wanneer u uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente ook schriftelijk een verzoek voor een betalingsregeling indienen.

Ook kunt u voor het aanvragen van een betalingsregeling het digitale formulier met DigiD of het digitale formulier met eHerkenning gebruiken.

Het besluit wordt u schriftelijk toegezonden.

Hoe werkt het?

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt.

Extra informatie

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen. Meer informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

Heeft u gevonden wat u zocht?