""

Wat is het?

In Maassluis zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen waarvan één met crematorium. Daarnaast is er ook een zogenaamde bijzondere begraafplaats. Dit is een begraafplaats die niet van de gemeente is maar bijvoorbeeld van een stichting of een kerk. Bij overlijden heeft u de keuze tussen begraven op één van de gemeentelijke begraafplaatsen of op de bijzondere begraafplaats.

Gemeentelijke begraafplaatsen:

  • De Algemene Begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat 36.
  • De Nieuwe Begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100. De Nieuw Begraafplaats heeft ook een crematorium met aula, koeling en een familiekamer.

Bijzondere begraafplaats:

  • De R.K. Begraafplaats St. Barbara aan het Reviusplein 7.

Elke begraafplaats heeft een eigen sfeer en uitstraling. De ligging van de Nieuw Begraafplaats aan de Nieuwe Waterweg (Het Scheur) is zelfs uniek.

Hoe werkt het?

Rouwbezoek

In onze rouwkamer kan uw overleden dierbare worden opgebaard. Families en andere naasten kunnen op afspraak op ieder moment bij de overledene zijn.

Een avondcondoleance voorafgaand aan de plechtigheid kunnen wij geheel naar uw wensen verzorgen in onze familiekamer. Wij creëren een apart gedeelte waar uw dierbare wordt opgebaard.

De plechtigheid

Voor de plechtigheid kunt u gebruik maken van de faciliteiten bij de Nieuwe Begraafplaats. De overledene kunt u daarna laten begraven of cremeren op een begraafplaats naar keuze.

Condoleanceruimte

Naast de aula is een ruime familiekamer waar waar de direct nabestaanden kunnen samenkomen voorafgaand of na afloop van de plechtigheid. Naar uw wensen maken de uitvaartondernemer en onze ceremoniebegeleider de aula in orde.

De familie, andere nabestaanden en belangstellenden krijgen gelegenheid om in de aula plaats te nemen. Hierna kan de plechtigheid beginnen.

Aula

De aula is een lichte ruimte waar veel daglicht naar binnen valt. Er zijn ongeveer honderd zitplaatsen en er is ruim gelegenheid om te staan. Ook is er mogelijkheid tot het gebruik van audio-visuele middelen. Het is mogelijk om uw persoonlijke muziek te laten afspelen en om foto’s of films te laten zien.

U geeft aan hoe lang u gebruik wilt maken van de aula, na een uur is verlenging per kwartier mogelijk. Maak uw wensen vooraf kenbaar aan de uitvaartondernemer.

De begrafenis

De begrafenis vindt plaats na afloop van de plechtigheid. U kunt ervoor kiezen uw dierbare zelf met de baar te begeleiden of te dragen en op het graf te zetten. De ceremoniebegeleider kan op aanwijzing van uw uitvaartondernemer de kist (gedeeltelijk) laten dalen. Indien u wilt kan er voor een microfoon gezorgd worden. De ceremoniebegeleider begeleidt u daarna naar de condoleanceruimte.

Wat moet ik doen?

Toestemming voor begraven

U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Lijkbezorging

Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Aankoop van een graf

U kunt zelf van tevoren al een recht tot begraven kopen. Ook kunt u besluiten om dit later over te laten aan uw nabestaande of de uitvaartondernemer. Wilt u een recht tot begraven kopen, dan geldt hier een maximale periode voor. U kunt daarna dit recht verlengen.

Onderhoudskosten van een graf

U betaalt jaarlijkse onderhoudsrechten aan de gemeente. Wilt u na een aantal jaar alsnog overgaan tot afkoop van deze onderhoudsrechten? Dien dan een schriftelijk verzoek in bij de gemeente. Afhankelijk van het aantal jaren dat u betaald hebt, bepaalt de gemeente de hoogte van het afkoopbedrag.

Wat moet ik meenemen?

U moet het volgende meenemen naar het gemeentehuis:

  • de legitimatie van de overledene;
  • uw eigen legitimatie;
  • de datum en plaats van overlijden;
  • de datum van de begrafenis;
  • de voor welke periode u het graf op de begraafplaats wilt;
  • de grafgegevens.

Extra informatie

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Contact

Gemeentelijke Begraafplaatsen Maassluis

Algemene Begraafplaats

Willem de Zwijgerstraat 36
3143 LR Maassluis

Nieuwe Begraafplaats

Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis

Parkeren

Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein bij de begraafplaats. Er zijn bij de ingang 2 vaste parkeerplaatsen voor mindervaliden gereserveerd.

telefoon: 06 52 50 60 44

e-mail: begraafplaats@maassluis.nl

website: www.maassluis.nl/begraven-cremeren

Heeft u gevonden wat u zocht?