Samenvatting

  • Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente.
  • Hebt u een bewijs van in leven zijn alleen in Nederland nodig? Dan kunt u een ‘bewijs van in leven zijn’ aanvragen bij de gemeente. Ga hiervoor naar het product  Bewijs van in leven zijn.

Kosten

Aanvragen van een internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kost 14,00 euro.

Voorwaarden

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Gang van zaken

Voor het afhalen van een attestatie de vita moet u persoonlijk een afspraak maken bij het Publiekscentrum.

U kunt digitaal een afspraak maken of bellen met telefoonnummer 14010.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Achtergrond

U krijgt het document meteen mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?