U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde minicontainer. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Bio- en gft-afval (groente-, fruit-, en tuinafval) deponeert u daarom in de groene minicontainer en restafval in de grijze minicontainer.

Herbruikbare grondstoffen, zoals bio- en gft-afval, papier, pmd (plastic, metaal, drankpakken), glas en textiel, zijn geen restafval en kunt u apart inleveren bij diverse milieuparken en verenigingen of bij de milieustraat. Gooi uw oud papier en karton los in de papiercontainer en zorg ervoor dat het droog en schoon is.

Wilt u precies weten wat er in welke afvalbak hoort? Kijk dan op: www.afvalscheidingswijzer.nl(externe link).

Groene en grijze minicontainers

Voor de inzameling van rest- en gft-afval wordt in de gemeente Maassluis gebruikgemaakt van minicontainers. Woont u in een eengezinswoning, dan heeft u een grijze minicontainer voor restafval en een groene minicontainer voor bio- en gft-afval. U kunt gebruikmaken van de volgende minicontainers: 

 • Een 240 liter formaat minicontainer voor uw restafval
 • Een 140 of 240 liter formaat minicontainer voor uw bio- en gft-afval

De minicontainers worden door de gemeente verstrekt en horen bij de eengezinswoning.

Grijze minicontainer

De grijze minicontainer is bestemd voor restafval. Restafval is het afval dat overblijft als alle herbruikbare grondstoffen uit het huishoudelijk afval zijn gehaald.

Groene minicontainer

De groene minicontainer is bestemd voor bioafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval).

Wat hoort in welke afvalbak?

Wilt u precies weten wat er in welke afvalbak hoort? Kijk dan op: www.afvalscheidingswijzer.nl(externe link).

Afvalinzameling rond de feestdagen

Rond de feestdagen zijn er soms wijzigingen in de afvalinzameling door de reinigingsdienst. Deze worden via de website en via de Maassluise Courant De Schakel gecommuniceerd.

Wanneer mag u de minicontainer aan de weg zetten?

 • U mag de minicontainer op de avond voor de ophaaldag vanaf 20.00 uur buiten zetten.
 • Op de dag dat de minicontainer wordt geleegd dient u deze voor 7.00 uur 's ochtends buiten te zetten.
 • Stadsbedrijf leegt de minicontainers tussen 7.45 en 16.30 uur.
 • De geleegde minicontainers mag u op de ophaaldag tot uiterlijk 20.00 uur buiten laten staan.

Regels gebruik minicontainers

 • Zet de groene of grijze minicontainer aan de straat of op de daarvoor bestemde aanbiedplaats.
 • Maak de inhoud niet zwaarder dan 50 kilo en stamp het niet aan.
 • Zorg dat het deksel dicht is en er geen afval uitsteekt.
 • Zet geen afval naast de minicontainer.
 • Doe geen grofvuil in de minicontainer.

Boete

Als u zich niet houdt aan deze regels, kan het gebeuren dat uw minicontainer niet wordt geleegd. Bovendien riskeert u een boete van minimaal 95,00 euro.

Minicontainer kapot of kwijt

Wanneer u uw grijze of groene minicontainer kwijt bent of als deze gestolen is, raden wij u aan daarvan aangifte bij de politie te doen. Hierna kunt u met een kopie van het aangifteformulier een nieuwe minicontainer aanvragen bij de receptie van de milieustraat aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Zo snel mogelijk na ontvangst van uw aangifteformulier bezorgen wij een nieuwe minicontainer bij u thuis. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als uw minicontainer kapot is, kunt u via telefoonnummer 14 010 een nieuw exemplaar aanvragen.

Tips voor het schoonhouden van minicontainers

 • Verzamel uw bio- en gft-afval in een klein bakje in de keuken. Zo kan het afval uitlekken en indrogen. De overlast van vocht in de minicontainer wordt dan minder.
 • Leg een oude krant onderin de minicontainer. Daarmee voorkomt u dat het afval blijft vastplakken. Een enkele krant tussen het bio- en gft-afval is geen bezwaar, omdat de krant volledig verteert.
 • U kunt de minicontainer regelmatig schoonmaken met een sopje van groene zeep. Leg de minicontainer op zijn kant en schrob de bak met een natte bezem schoon.
 • Zet de groene minicontainer niet in de zon, maar op een koele plek.
 • Verpak vis- en vleesresten in een oude krant voordat u het in de groene minicontainer doet.

Afvalinzameling

De grijze en oranje (pmd) minicontainer wordt in de oneven weken geleegd en de groene minicontainer wordt in de even weken geleegd. Hieronder staat op welke dag en in welke wijk dit gebeurt. Informatie over de inzameling van oud papier en karton leest u hier.

Maandag: Drevenbuurt, Molenwijk, Zeeheldenbuurt, Dichtersbuurt en Wijk 't Hoofd
Dinsdag: Vogelwijk
Woensdag: Weverskade, Wilgenrijk, Vertowijk en Maasdijk
Donderdag: Sluispolder Oost, Zuidbuurt, Oranjewijk, Dalenbuurt, Componistenwijk en Koningshoek
Vrijdag: binnenstad/centrum

Afvalinzameling in de binnenstad

In de binnenstad van Maassluis wordt op vrijdag ook huisvuil in vuilniszakken ingezameld door Stadsbedrijf. Deze uitzondering wordt gemaakt, omdat er in het centrum van de stad weinig mogelijkheden zijn om ondergrondse containers aan te leggen of minicontainers te plaatsen.

Welke straten vallen onder de binnenstad?

De inzameling van huishoudelijk afval in de binnenstad geldt voor de volgende straten: Goudsteen, Veerstraat, Noordvliet, Markt, Wip, Hoogstraat, Dr. Kuyperkade, Anne de Vriesstraat, Prinsekade, Groen van Prinstererkade, Rusthuisstraat en de Zuidvliet ten westen van de Laan 1940-1945.

Plattegrond afvalinzameling binnenstad Maassluis

Inzameling bedrijfsafval in de binnenstad

De gemeente Maassluis zamelt bedrijfsafval in op dinsdag en vrijdag. Bedrijven die een afvalinzamelingscontract hebben met de gemeente Maassluis kunnen op dinsdag en vrijdag het bedrijfsafval op de daarvoor aangewezen plekken aanbieden. Op de Marktbrug worden op dinsdag en vrijdag om 8.00 uur containers geplaatst (ook voor papier en karton). Deze worden omstreeks 11.30 uur weer opgehaald. Op de hoek Anne de Vriesstraat/Zuidvliet kan op dinsdag en vrijdag bedrijfsafval neergezet worden.

Het is niet toegestaan om op dinsdag huishoudelijk afval aan te bieden in de binnenstad.

Afvalinzameling Zwaluwstraat

Bewoners van het appartementengebouw Zwaluwstraat kunnen met een afvalpas gebruikmaken van het milieu-eiland in de straat. Zie: Haal meer uit afval.

Ondergrondse containers

Restafval

Als u in een wijk woont waar ondergrondse containers staan, dan kunt u uw restafval op elk moment van de dag kwijt. Restafval is afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden (gerecycled). Dus in feite alles dat u overhoudt als u bio- en gft-afval, papier, pmd, glas en textiel apart houdt.

Regels gebruik ondergrondse containers

 • Zorg dat het deksel dicht is en er geen afval uitsteekt.
 • Zet geen afval naast de ondergrondse container.
 • Doe geen grofvuil in de ondergrondse container.
 • Doe geen bio- en gft-afval in de ondergrondse container.

Als u zich niet houdt aan deze regels, riskeert u een boete van minimaal 60,00 euro.

Klachten

Staat er afval naast de ondergrondse containers? Meld dit dan bij de gemeente.

Maak een melding openbare ruimte

Bij gevaarlijke situaties kunt u buiten kantoortijden terecht bij de politie via 0900 – 8844.

Melding maken over afval

Huisvuil, grofvuil of bouwafval dat op straat is achtergelaten maakt een straat rommelig en onverzorgd. Ziet u huisvuil, grofvuil of bouwafval op straat? Meld het bij de gemeente.

Nodig bij de melding

Bij de melding heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

 • een omschrijving van het huisvuil, grofvuil of bouwafval
 • de plek waar het huisvuil, grofvuil of bouwafval ligt

Doe online uw melding voor huisvuil, grofvuil of bouwafval op straat:

Melding doen

Heeft u gevonden wat u zocht?