U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalcontainer/kliko/afvalbak. Er zijn 2 soorten afvalbakken: de grijze bak en de groene GFT-bak. De grijze bak wordt in de oneven weken geleegd en de groene gft-bak wordt in de even weken geleegd. 

Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene afvalbak deponeert en het overige in de grijze afvalbak.

Afvalinzameling in de binnenstad

In de binnenstad van Maassluis wordt op vrijdag ook huisvuil in vuilniszakken ingezameld door Stadsbedrijf. Deze uitzondering wordt gemaakt omdat er in het centrum van de stad weinig mogelijkheden zijn om ondergrondse containers aan te leggen of minicontainers te plaatsen.

Welke straten vallen onder de binnenstad?

Voor inzameling van huishoudelijk afval vallen de volgende straten onder de binnenstad/het centrum:
Goudsteen, Veerstraat, Noordvliet, Markt, Wip, Hoogstraat, Dr. Kuyperkade, Anne de Vriesstraat, Prinsekade, Groen van Prinstererkade, Rusthuisstraat en de Zuidvliet ten westen van de Laan 1940-1945.

Wanneer wordt huishoudelijk afval ingezameld in de binnenstad?

Het huishoudelijk afval wordt in de binnenstad op vrijdag ingezameld.

Inzameling bedrijfsafval in de binnenstad

De gemeente Maassluis zamelt bedrijfsafval in op dinsdag en vrijdag. Bedrijven die een afvalinzamelingscontract hebben met de gemeente Maassluis kunnen op dinsdag en vrijdag het bedrijfsafval op de daarvoor aangewezen plekken aanbieden.

Aanbiedplekken

Op de Marktbrug worden op dinsdag en vrijdag om 8.00 uur containers geplaatst voor bedrijfsafval (en papier en karton). Deze worden omstreeks 11.30 uur weer opgehaald.

Op de hoek Anne de Vriesstraat/Zuidvliet kan op dinsdag en vrijdag bedrijfsafval neergezet worden.

Het is niet toegestaan om op dinsdag huishoudelijk afval aan te bieden in de binnenstad.

Afvalinzameling Zwaluwstraat

Bewoners van het appartementengebouw Zwaluwstraat kunnen met een afvalpas gebruikmaken van het milieu-eiland in de straat. Zie: Haal meer uit afval.

Groene en grijze minicontainers

Voor de inzameling van restafval en gft wordt in de gemeente Maassluis gebruik gemaakt van minicontainers.

Woont u in een eengezinswoning, dan heeft u een grijze container voor restafval en een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). 

U kunt gebruik maken van de volgende minicontainers:

 • Een 240 liter formaat minicontainer voor uw restafval
 • Een 140 of 240 liter formaat minicontainer voor uw gft-afval

De containers zijn door de gemeente verstrekt en horen bij de eengezinswoning.

Grijze containers

De grijze container is bestemd voor restafval. Restafval is het afval dat overblijft als alle herbruikbare grondstoffen uit het huishoudelijk afval zijn gehaald. Herbruikbare grondstoffen zoals papier, PMD, bioafval, glas en textiel zijn geen restafval en kunt u apart inleveren.

Groene container

De groene container is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Zoals bijvoorbeeld: etensresten, schillen en doppen, eierschalen, koffiefilterzakjes en theezakjes, snijbloemen, kamerplanten (zonder kluit), gras, stro, bladeren en klein snoei-afval.

Niet in de groene container mogen luiers, as van openhaard of barbecue, stofzuigerzakken (met inhoud) en groot snoeihout en stronken.

Wat hoort in welke afvalbak?

Wilt u precies weten wat er in welke afvalbak hoort, kijk dan op: www.afvalscheidingswijzer.nl.

Wanneer wordt uw minicontainer geleegd

De grijze container wordt in de oneven weken geleegd en de groene container wordt in de even weken geleegd. 

Hieronder staat op welke dag en in welke wijk de containers geleegd worden.

Maandag: Drevenbuurt, Molenwijk, Zeeheldenbuurt, Dichtersbuurt en Wijk 't Hoofd
Dinsdag: Vogelwijk
Woensdag: Weverskade, Wilgenrijk, Vertowijk en Maasdijk
Donderdag: Sluispolder Oost, Zuidbuurt, Oranjewijk, Dalenbuurt, Componistenwijk en Koningshoek.
Vrijdag: Binnenstad / Centrum

Ook vuilniszakken in binnenstad

Op vrijdag wordt in de binnenstad ook huisvuil in vuilniszakken ingezameld door Stadsbedrijf. Deze uitzondering wordt gemaakt omdat er in het centrum van de stad weinig mogelijkheden zijn om ondergrondse containers aan te leggen of minicontainers te plaatsen.

Afvalinzameling rond de feestdagen

Rond de feestdagen zijn er soms wijzigingen in de afvalinzameling door de reinigingsdienst. Deze worden via de website en via de Maassluise Courant / de Schakel gecommuniceerd.

Wanneer mag u de minicontainer aan de weg zetten?

 • U mag de minicontainer op de avond voor de dag dat Stadsbedrijf de container komt legen vanaf 20.00 uur buiten zetten.
 • Op de dag dat de container wordt geleegd, moet u de minicontainer vóór 7.00 uur 's ochtends buiten zetten.
 • Stadsbedrijf leegt de containers tussen 7.45 en 16.30 uur.
 • De geleegde containers mag u op de dag dat Stadbedrijf de containers geleegd heeft, tot uiterlijk 20.00 uur buiten laten staan.

Regels gebruik minicontainers

 • Zet de groene of grijze minicontainer op aan de straat of op de daarvoor bestemde aanbiedplaats
 • Maak de inhoud niet zwaarder dan 50 kilo en stamp het niet aan
 • Zorg dat het deksel dicht is en er geen afval uitsteekt
 • Zet geen afval naast de container
 • Doe geen grofvuil in de container

Boete

Als u zich niet houdt aan deze regels, kan het gebeuren dat uw container niet wordt geleegd. Bovendien riskeert u een boete van minimaal 95,00 euro.

Container kapot of kwijt

Wanneer u uw grijze of groene container kwijt bent of als deze gestolen is, raden wij u aan daarvan aangifte bij de politie te doen. Hierna kunt u met een kopie van het aangifteformulier een nieuwe container aanvragen bij de receptie van de milieustraat aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Zo snel mogelijk na ontvangst van uw aangifteformulier bezorgen wij een nieuwe container bij u thuis. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wanneer uw grijze of groene container kapot is kunt u via telefoonnummer 14 010 een nieuwe container aanvragen.

Tips voor het schoonhouden van minicontainers

 • Verzamel uw gft-afval in een klein bakje in de keuken. Zo kan het afval uitlekken en indrogen. De overlast van vocht in de container wordt dan minder;
 • Leg een oude krant onderin de container. Daarmee voorkomt u dat het afval blijft vastplakken. Een enkele krant tussen het gft-afval is geen bezwaar, omdat de krant volledig verteert;
 • U kunt de container regelmatig schoonmaken met een sopje van groene zeep. Leg de container op zijn kant en schrob de bak met een natte bezem schoon;
 • Zet de gft-container niet in de zon, maar op een koele plek;
 • Verpak vis- en vleesresten in een oude krant voordat u het in de gft-container doet.

Ondergrondse containers

Als u in een wijk woont waar ondergrondse containers staan, dan kunt u uw huisafval op elk moment van de dag kwijt.

Restafval

In de ondergrondse container kunt u restafval kwijt. Dat is afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden (gerecycled). Dus in feite alles wat u overhoudt als u papier, plastic, gft-afval, glas e.d. apart houdt.

Gft-afval

De groene container naast de restafvalcontainer is bestemd voor gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval). Dat is afval dat gecomposteerd kan worden. Dat betekent dat alleen afval dat kan verteren in de groene afvalcontainer mag. Voorbeelden hiervan zijn etensresten, schillen en doppen, eierschalen, koffiefilterzakjes en theezakjes, snijbloemen, kamerplanten (zonder kluit), gras, stro, bladeren en klein snoei-afval.

Niet in de groene gft-container mogen luiers, melk- en sappakken, plastic zakken, as van open haard of barbecue, stofzuigerzakken (met inhoud) en groot snoeihout en stronken. Dat soort afval verteert immers niet en verstoort dus het composteringsproces.

Regels gebruik ondergrondse containers

 • Zorg dat het deksel dicht is en er geen afval uitsteekt;
 • Zet geen afval naast de container;
 • Doe geen grofvuil in de container; 
 • Doe geen gft-afval in de container

Als u zich niet houdt aan deze regels, riskeert u een boete van minimaal 60,00 euro.

Klachten

Staat er afval naast de containers? Meld dit dan bij de gemeente.

Maak een melding openbare ruimte

Bij gevaarlijke situaties kunt u buiten kantoortijden terecht bij de politie via 0900 – 8844.

Melding maken over afval

Huisvuil, grofvuil of bouwafval dat op straat is achtergelaten maakt een straat rommelig en onverzorgd. Ziet u huisvuil, grofvuil of bouwafval op straat? Meld het bij de gemeente.

Nodig bij de melding

Bij de melding heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

 • een omschrijving van het huisvuil, grofvuil of bouwafval
 • de plek waar het huisvuil, grofvuil of bouwafval ligt

Doe online uw melding voor huisvuil, grofvuil of bouwafval op straat:

Melding doen

Heeft u gevonden wat u zocht?