Wat is het?

Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U kunt de aanvraag niet eerder starten dan vijf dagen voorafgaand aan uw vertrek. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Als u zaakwaarnemer bent van iemand die in een verpleeg- of verzorgingshuis woont en u wilt voor die persoon een briefadres regelen, dan kunt u de aangifte ook digitaal of per post doen. U moet in dat geval zelf in Maassluis wonen. Ga hiervoor naar de pagina briefadres.

Wat moet ik doen?

U kunt op drie manieren zelf uw verhuizing doorgeven:

 • Dit kan online. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. Scan eerst de documenten die u nodig heeft. Start daarna de digitale aangifte.
 • Dit kan persoonlijk. Maak hiervoor digitaal een afspraak bij het Publiekscentrum of bel met telefoonnummer 14010.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente via ons telefoonnummer 14010.

Wat moet ik meenemen?

Of u nu digitaal, op papier of bij de balie van de gemeente uw verhuizing doorgeeft, u heeft altijd dezelfde documenten nodig. Hieronder leest u welke documenten u in uw situatie nodig heeft:

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en iedereen die met u mee verhuist. Indien u online uw verhuizing doorgeeft, volstaat het inloggen via DigiD.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u daadwerkelijk op het nieuwe adres gaat wonen. Per situatie is dit bewijsstuk verschillend. Hieronder leest u welke documenten u moet kunnen laten zien in welke situatie.

U gaat verhuizen naar een woning die u huurt van de woningstichting (sociale huur)

 • Bent u de hoofdhuurder? Dan moet u een verhuurdersverklaring van de woningstichting kunnen laten zien.
 • Gaat u inwonen bij een hoofdhuurder? Dan moet u een toestemming inwoning van de woningstichting kunnen laten zien. De hoofdhuurder kan dit voor u aanvragen bij de woningstichting. Geeft de woningstichting geen toestemming? Dan moet u de afwijzing van de woningstichting, het ingevulde formulier verklaring van inwoning en het legitimatiebewijs van de hoofdhuurder laten zien.

U gaat verhuizen naar een woning die u huurt van een particuliere eigenaar (vrije sector)

 • Bent u de hoofdhuurder? Dan moet u een ondertekend huurcontract kunnen laten zien.
 • Gaat u inwonen bij een hoofdhuurder? Dan moet u een ingevuld formulier verklaring van inwoning en legitimatiebewijs van de ondertekenaar laten zien. Is de eigenaar van de woning een bedrijf, dan moet het formulier ondertekend worden door de hoofdbewoner. Is de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon, dan moet het formulier ondertekend worden door de eigenaar.

U gaat verhuizen naar een koopwoning

 • Bent uzelf de eigenaar van de woning? Dan hoeft u geen extra bewijsstukken te laten zien.
 • Gaat u inwonen bij de eigenaar van de woning? Dan moet u een ingevuld en ondertekend formulier verklaring van inwoning en legitimatiebewijs van de eigenaar laten zien.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Machtigingsbrief

Wilt u iemand machtigen om de aangifte van verhuizing voor u te doen? Schrijf dan een machtingsbrief met de volgende tekst:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'

Onderteken deze machtigingsbrief en geef deze aan de gemachtigde. Naast het vertonen van de machtigingsbrief moet de gemachtigde zichzelf kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemachtigde alle documenten kunnen overleggen die genoemd staan onder het kopje ‘Wat moet ik meenemen?’

Heeft u gevonden wat u zocht?