Uitbreiding steunpakket voor banen en economie

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Lees meer over de uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers.

Extra steunmaatregelen economie

Tozo aanvragen

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus acute financiële problemen hebben, kunnen de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen aanvragen.

Kijk voor meer informatie op www.stroomopwaarts.nl/tozo en
www.stroomopwaarts.nl/corona

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en huren

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om alle inwoners, bedrijven en verenigingen die daar behoefte aan hebben, uitstel te verlenen van betaling van gemeentelijke belastingen en huren tot 1 oktober 2020.

Het gaat hierbij om het huren en pachten van gemeentelijke panden, sportcomplexen en ander onroerend goed, niet om de huurwoningen van Maasdelta.

Uitstelregeling

Iedereen kan gebruikmaken van deze regeling om uitstel aan te vragen. Rond 1 oktober 2020 bekijkt het college of op grond van sociale en economische omstandigheden de uitstelregeling wordt verlengd. Wie uitstel van betaling wil aanvragen, kan het digitale formulier invullen bij het product Belastingen, betalingsregeling.

Elkaar helpen waar het kan

Volgens wethouder Sjef Evers (Economie, Financiën en Sport) doet de gemeente er alles aan om inwoners, bedrijven en verenigingen zo goed mogelijk bij te staan in deze zware tijden. "Het is hartverwarmend om te zien dat Maassluis solidariteit toont. Ondernemers en inwoners helpen elkaar waar het kan. Ik zie prachtige initiatieven in de stad", zegt Evers. "Zo laten wij zien dat wij samen Maassluis zijn."

Wethouder Sjef Evers schrijft brief aan Maassluise ondernemers

Wethouders Sjef Evers (Financiën en Economie) is enorm geraakt door de verhalen van Maassluise ondernemers die hard getroffen worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In een brief steekt hij de ondernemers een hart onder de riem en vertelt hij dat alles op alles wordt gezet om hen te helpen met landelijke maar ook met lokale en regionale maatregelen.

Download de brief

Lees in zijn brief die u hieronder kunt downloaden, tevens een overzicht van de belangrijkste maatregelen die nu reeds bekend zijn.

Document download informatie:

Maassluis versoepelt het innen van gemeentelijke belastingen

Voor veel bedrijven en inwoners van Maassluis hebben de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ingrijpende financiële gevolgen. De gemeente heeft daarom besloten het innen van de gemeentelijke belastingen te versoepelen.

Kunt u door de gevolgen van het coronavirus, de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen, dat biedt de gemeente de volgende mogelijkheden.

  • Bedrijven en inwoners kunnen de betaling van de belasting spreiden door de gemeente te machtigen om de belasting in maximaal 10 maandelijkse termijnen te incasseren. Het betalen van de termijnen start vanaf het moment van de aanvraag.
  • Bedrijven en inwoners die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling aanvragen. Uitstel van betaling wordt verstrekt tot 1 oktober 2020. Wie uitstel van betaling wil, kan het digitale formulier invullen bij het product Belastingen, betalingsregeling. Rond 1 oktober 2020 bekijkt het college van B en W of de uitstelregeling wordt verlengd.
  • Inwoners kunnen ook kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aanvragen. Deze kwijtschelding wordt alleen toegekend als blijkt dat u, na toetsing door het Inlichtingenbureau, onvoldoende betalingscapaciteit of vermogen heeft om de afvalstoffenheffing te kunnen betalen. U kunt het formulier om kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aan te vragen downloaden via www.maassluis.nl/kwijtschelding. U kunt dit formulier ook aanvragen via e-mail: belastingen@maassluis.nl of telefonisch: 010-5931918 (dit telefoonnummer is momenteel beperkt bereikbaar). 

Als u een verzoek tot uitstel van betaling of kwijtschelding indient, kan de gemeente u per telefoon of e-mail om meer informatie vragen.