Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Regeling Briefadres Maassluis

In Maassluis gelden regels om een briefadres te kunnen krijgen en hoe lang u een briefadres mag hebben. Meer informatie leest u in de Regeling Briefadres Maassluis.

Kiest u uw briefadres in een andere gemeente? Raadpleeg dan de website van die gemeente over de mogelijk afwijkende regels aldaar.

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen?

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen of die geen woonadres heeft).
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als deze persoon daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner.
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder.

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die deze persoon daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.
 • Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.
 • Zorg ervoor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Bij aanwijzing door de gemeente hoeft u alleen uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Wat moet ik meenemen?

Briefadres bij verblijf in een (zorg)instelling

 • aanvraagformulier briefadres (zorg)instelling (PDF) - volledig ingevuld en ondertekend door uzelf en de hoofdbewoner
 • akkoord van inwoning van de zorginstelling¬†
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

U kunt het formulier en de bijlagen:

 • scannen en mailen naar: publiekscentrum@maassluis.nl
 • inleveren bij de receptie van het stadhuis op elke werkdag tussen 8.00 en 16.00 uur
 • opsturen naar Gemeente Maassluis, t.a.v. Publiekscentrum, postbus 55, 3140 AB Maassluis

Briefadres in andere gevallen

 • aanvraagformulier briefadres (PDF) - volledig ingevuld en ondertekend door uzelf en de hoofdbewoner
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • overige bijlagen

Maak een afspraak als u het formulier en de bijlagen komt inleveren bij het Publiekscentrum. Maak uw afspraak digitaal.

Formulieren

Download: 

Contact

Publiekscentrum

telefoon: 14 010

e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?