Grofvuil

Moet ik voor alles wat ik in wil leveren bij de milieustraat een afspraak maken?

​​​​​​Voor alles wat u in wilt leveren bij de milieustraat  dient een afspraak gemaakt te worden behalve voor het inleveren max 3 flessen afgewerkte frituurolie.

Het lukt mij niet om online een afspraak te maken voor het laten ophalen of zelf wegbrengen van grofvuil omdat mijn adres niet herkend wordt.

  • Wanneer het een huisnummer met toevoeging betreft, vult u het huisnummer zonder toevoeging in. 
  • Staat uw adres bij de gemeente uitsluitend bekend als bedrijfspand kunt u geen afspraak maken om grofvuil weg te brengen of op te laten halen. Voor het frequent laten ophalen van bedrijfsafval door de reinigingsdienst kunt u als ondernemer een contract afsluiten bij de gemeente Maassluis.

Is het mogelijk om zelf een afspraak in te plannen voor het zelf wegbrengen of laten ophalen van grofvuil?

​​​​​​U kunt zelf een afspraak in plannen voor het zelf wegbrengen of laten ophalen van grofvuil via de website Afval, grofvuil | Gemeente Maassluis

Ik wil mijn afspraak voor het zelf wegbrengen van grofvuil of het laten ophalen van grofvuil annuleren, hoe doe ik dat?

Indien u een afspraak wilt annuleren dan kunt u dit doen door een email te versturen (let op graag het meldingsIDnummer erbij vermelden)  of u kunt dit telefonisch doorgeven.

Mogen inwoners van Maasland in hun grofvuil bij de milieustraat in Maassluis inleveren?

Ja, inwoners van Maasland mogen in Maassluis hun grofvuil inleveren bij de Milieustraat.

Kunnen inwoners van Maasland hun grofvuil ook laten ophalen door de Reiningsdienst van de gemeente Maassluis?

Nee, het is niet mogelijk om grofvuil op te laten halen bij inwoners van Maasland. Inwoners van Maasland kunnen grofvuil op laten halen door Avalex

Ik krijg geen bevestiging toegestuurd via de email van de gemaakte afspraak voor het laten ophalen of zelf wegbrengen van het grofvuil, wat kan ik doen?

U kunt bellen via het telefoonnummer 14010 keuze 1 in het keuzemenu, waarna wij samen met u kunnen kijken of de afspraak wel in het systeem staat.

Is er een DigiD code nodig om zelf online een afspraak in te plannen voor het laten ophalen of zelf wegbrengen van grofvuil?

Nee, er is geen DigiD code nodig voor het maken van een afspraak voor het laten ophalen of zelf wegbrengen van grofvuil.

Asbest

Is het mogelijk om asbest in te leveren bij de milieustraat en hoe moet dit ingeleverd worden?

Het is mogelijk om asbest in te leveren bij de milieustraat, dit dient in speciale asbestzakken ingeleverd te worden. De asbestzakken zijn te verkrijgen bij de milieustraat, of u kunt asbest inleveren in goed dicht getapet dubbel verpakt plastic.

Zand/Grond/Aarde

Ik heb zand/grond/aarde, kan dit ook ingeleverd worden bij de milieustraat?

Nee, het is niet mogelijk om zand/grond/aarde in te leveren bij de milieustraat, wij willen u graag doorverwijzen naar het bedrijf AH VRIJ, Stoelmatter 41, 2292 JM  Wateringen. Telefoonnummer: 0174712555

Nieuwe minicontainer (Kliko)

Is het mogelijk om een extra container te krijgen?

​​​​​​Nee, het is niet meer mogelijk om een extra container te krijgen.

Mijn container is kapot, hoe kan ik een nieuwe container krijgen?

​​​​​​Indien u container kapot is dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 14010 keuze 1 in het keuzemenu.

Mijn container is weg/kwijt?

​​​​​​Indien uw container weg/kwijt is dan dient u hiervan aangifte te doen bij de politie, deze aangifte dient u in te leveren bij de receptie van het Stadsbedrijf (Heldringstraat 6, Maassluis) waarna er samen met u een afspraak gemaakt wordt om een nieuwe container bij u te bezorgen.

Oud Papier, Karton (OPK)

Ik heb heel veel papier/karton kan ik dit laten ophalen?

Papier/karton wordt een keer per maand opgehaald door Maassluis verenigingen of stichtingen. Op Afval, oud papier en karton | Gemeente Maassluis kunt u het overzicht terugvinden wanneer bij u in de wijk papier/karton opgehaald wordt. In dit overzicht kunt u terugvinden welke dag u het papier/karton buiten kunt plaatsen en welke vereniging of stichting dit komt ophalen.

Bedrijfsafval

Informatie over bedrijfsafval

Bedrijven moeten zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven. Voor het ophalen van bedrijfsafval kunt u als ondernemer een contract afsluiten met gemeente Maassluis. Voor het laten ophalen van uw bedrijfsafval bent u reinigingsrechten verschuldigd.

Voor het afsluiten van een contract met de gemeente, kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14010.

U kunt ook een contract afsluiten met een andere erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VHIB lijst van de Stichting NIWO.

Gaat u een contract afsluiten met de gemeente of een ander inzamelbedrijf? Dan moet u het volgende aangeven:

  • het soort afval
  • de gemiddelde hoeveelheid van het afval
  • hoe vaak het afval ingezameld moet worden