Gang van zaken

Is er iets kapot of niet in orde in de openbare ruimte van Maassluis? Geef dat dan door aan de gemeente via ‘Maak een melding’.   

Enkele voorbeelden van zaken die u hier kunt melden zijn:

 • losse stoeptegels
 • gaten in de weg
 • schade aan verkeersborden
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • afvoerputten die stankoverlast geven  
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituaties
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Openbare verlichting (lantaarnpaal / straatlantaarn)

Let op! Is een lantaarnpaal stuk of heeft u een opmerking over de openbare verlichting in Maassluis? Dan kunt u een Melding openbare verlichting doen. CityTec is de beheerder van de openbare verlichting in Maassluis. Bij ondergrondse storingen schakelen zij netbeheerder Stedin in.

Heeft u gevonden wat u zocht?