Wat is het?

De WOZ-waarde betekent ‘waardering onroerende zaken'. De WOZ-waarde is het bedrag dat uw woning of bedrijfspand zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waarde staat op de woonlastennota die u als eigenaar of gebruiker elk jaar van de gemeente krijgt en bepaalt onder andere hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. De waarde van uw woning of bedrijfspand op de waardepeildatum bepaalt de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde wordt gebruikt door de gemeente om de onroerendezaakbelasting te berekenen. Andere instellingen die deze gegevens van de gemeente gebruiken, zijn:

 • de Belastingdienst
 • het waterschap
 • hypotheekverstrekkers
 • verhuurders.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar verkoopcijfers rond de waardepeildatum. Bij bedrijfspanden wordt ook naar de huurcijfers gekeken. Ook kijkt de gemeente naar kenmerken van uw woning of bedrijfspand, zoals:

 • locatie
 • oppervlakte
 • staat van onderhoud

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of ander onroerend goed is? Of wilt u weten hoe bepaald is hoe hoog de waarde is? Ga dan naar de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken.

Wat moet ik doen?

 1. Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen via het contactformulier of telefonisch via 010-5931999. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. U kunt ook via MijnOverheid > persoonlijke gegevens, de eigen WOZ-gegevens en het taxatieverslag digitaal raadplegen.
 3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait.
 4. Indien u de vastgestelde waarde niet juist vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij het hoofd van het cluster Bedrijfsvoering.

Gang van zaken

 1. Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen via belastingen@maassluis.nl of telefonisch (010-5931999). Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. U kunt ook via MijnOverheid > persoonlijke gegevens, de eigen WOZ-gegevens en het taxatieverslag digitaal raadplegen.
 3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voor zover van toepassing, het eigenwoningforfait.
 4. Indien u de vastgestelde waarde niet juist vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij het hoofd van het cluster Bedrijfsvoering.

In het bezwaarschrift moet het volgende zijn vermeld:

 1. Naam en adres
 2. Datum
 3. De reden van bezwaar
 4. Het nummer van de beschikking/aanslag waartegen u bezwaar maakt
 5. Handtekening
 6. Eventueel een machtiging

Extra informatie

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar en/of gebruiker), ontvangt u niet automatisch een beschikking. U kunt dan bij de gemeente een beschikking aanvragen.

U vindt meer informatie op:

Contact

Belastingen

telefoon: 010-5931999

e-mail: belastingen@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?