Samenvatting

Om de verkeersveiligheid in uw leefomgeving te verhogen, zijn o.a. 30 km/u-gebieden ontwikkeld. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. De gemeente heeft diverse 30 km/u-gebieden gerealiseerd.

Gang van zaken

De gemeente is meestal de wegbeheerder en alsdan dus verantwoordelijk voor de aanleg van drempels of andere snelheidsremmende voorzieningen. Dit soort voorzieningen vraagt u aan bij de gemeente.

Tips

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Heeft u gevonden wat u zocht?