In de Algemene Subsidieverordening Maassluis (ASM) zijn procedurele voorwaarden vastgesteld. Dit zijn de rechten en plichten van zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Zo staat hierin wat u moet doen om subsidie aan te vragen, maar ook wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen. De inhoudelijke subsidievoorwaarden worden beschreven in de 'Nadere subsidieregels'.

Lees de informatie in deze subsidieregels goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u teleurstellingen.

Governance code/Maassluise voorwaarden voor goed bestuur

De gemeente vindt het belangrijk dat organisaties die subsidie ontvangen goed bestuurd worden. Er dient binnen de instellingen ruime aandacht te zijn voor goed bestuur, integriteit, transparantie, toezicht en verantwoording. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet iedere subsidieaanvrager voldoen aan de Maassluise voorwaarden voor goed bestuur.

Daarnaast moeten organisaties die op jaarbasis €25.000 of meer subsidie ontvangen voldoen aan de meest recente governance code van hun branche. Hiervoor moeten zij jaarlijks de meest recente governance code van hun branche én een verklaring ondertekenen. De verklaring kunt u via deze link(externe link) openen.

Heeft u gevonden wat u zocht?