In de beschikking waarin de subsidie is verleend is aangegeven wanneer de verantwoording over de ontvangen subsidie moet zijn ingediend em waaraan deze moet voldoen. De in deze beschikking genoemde datum en voorwaarden zijn bindend en kunnen afwijken van het hierondergenoemde. 

Het niet op tijd indienen kan leiden tot terugvordering van verleende en vastgestelde subsidies.

Voor verleende subsidies 2024 tot € 5.000 moet de verantwoording vóór 1 september 2023 zijn ingediend.
Verzoeken tot vaststelling van verleende subsidies 2022 vanaf € 5.000 vóór 1 juni 2023

In Mijn dossier vindt u het verantwoordingsformulier. Alleen via deze link kunt u de verantwoording online indienen:

  1. U logt in
  2. Via  ‘Eerdere aanvragen’ opent u het betreffende dossier via de link  'openen'. 
  3. Rechts bovenin ziet u 'verantwoordingsacties’.
  4. U opent via de link het formulier
  5. U vult het verantwoordingsformulier in. Onderaan dit formulier heeft u de mogelijkheid om bijlagen te uploaden.

Heeft u gevonden wat u zocht?