Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Voorwaarden

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.

Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Kosten

Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden, namelijk 28,90 euro. 

Daarnaast vraagt de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep, et cetera). Per ingenomen m2 wordt een bedrag (precario) in rekening gebracht.

Aanvragen

Een standplaatsvergunning vraagt u aan minimaal 8 weken voor u hem nodig heeft.

DigiD linkStandplaatsvergunning aan vragen met DigiD

eHerkenning linkStandplaatsvergunning aan vragen met eHerkenning

Heeft u gevonden wat u zocht?