Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare rioolstelsel (hoofdriolering). Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de huisriolering tot en met de aansluiting op het hoofdriool. Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping. Als deze in de hoofdriolering zit is de gemeente verantwoordelijk om deze verstopping te verhelpen. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

Wat moet ik doen?

De gemeente krijgt vaak vragen over riooloverlast zoals verstoppingen en rioollucht in en rond het huis. Overlast uit het riool is erg vervelend. Zoals is vastgesteld in de Aansluitverordening riolering gemeente Maassluis is de eigenaar van een pand, ook eigenaar van de bijbehorende rioolaansluiting tot aan het hoofdriool. Als u last heeft van de riolering moet u in eerste instantie zelf op zoek naar de oplossing van het probleem en dit zelf verhelpen. Het kan verstandig zijn hiervoor een loodgieter inschakelen.

Oplossen van rioolproblemen en vergoeding voor kosten

De kosten voor het onderhoud, renovatie dan wel vervanging van een particulier riool komen voor rekening van de eigenaar van een pand of een object. Tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door toedoen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Inspoeling vanuit het openbaar riool.
  • Wanneer aanpassing van de aansluitleiding noodzakelijk is ten gevolge van een wijziging van het openbaar riool.
  • Als de betreffende onderhouds- dan wel herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten gevolge van boomwortels van gemeentelijke bomen.

Indien dit aannemelijk gemaakt kan worden, kunnen de kosten in rekening gebracht worden.

  • komen de kosten voor rekening van de gemeente. 2. De werkzaamheden als bedoeld onder 1 dienen plaats te vinden door een erkende aannemer. 3. Voordat met herstratingswerkzaamheden wordt begonnen is toestemming van de gemeente afdeling Stadsbeheer nodig. 4. Het verwijderen van asfalt ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder 1 is niet toegestaan; in die situaties is toestemming van de gemeente (afdeling Stadsbeheer) nodig. 5. Na een periode van ongeveer een half jaar zullen definitieve herstratingswerkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd voor zover het particulier riool in het openbaar gebied is gelegen. De kosten hiervan van € 30,00 per vierkante meter, komen voor rekening van de Rechthebbende. 6. Het bedrag als genoemd in lid 5 wordt jaarlijks aangepast aan de index. De consumentenprijsindex (c.p.i.) 2006 = 100, basis januari 2011 is 107.00.

Bij klachten in het weekend over de buitenruimte (waaronder dus ook de gemeentelijke riolering) kunt u de politie bellen (0900-8844) De politie alarmeert dan vervolgens de wacht- en waakdienst die dan specifiek op de klacht reageert.

Extra informatie

Meer informatie over de verantwoordelijkheid van gemeenten en huiseigenaren met betrekking tot het riool vindt u op www.riool.info.

Heeft u gevonden wat u zocht?