De rekenkamercommissie is, als adviesorgaan van de raad, een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van bestuurlijke en ambtelijke processen. Meer specifiek kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de resultaten haalt die zij met haar beleid wil bereiken.

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij doet. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die worden of kunnen worden aangedragen door de gemeenteraad, het college en de burgers.

Samenstelling rekenkamercommissie (RKC)

De RKC bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden (waaronder de voorzitter).

Vanuit de raad zijn benoemd:

  • de heer W.J. van Gastel
  • de heer J. van de Merwe

Als externe leden zijn benoemd:

  • de heer A. van der Lugt (voorzitter)¬†
  • mevrouw W.M. Dicke
  • de heer V. Lieffering

Van een onderzoek wordt altijd een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

Contact

Wilt u meer informatie over de rekenkamercommissie of een onderzoek aanmelden, dan kunt u contact opnemen met secretaris mevrouw E. van Marle via de griffie van de gemeente Maassluis.

Verordening

Voor de rekenkamercommissie is een verordening(externe link) vastgesteld.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?