De rekenkamer is, als adviesorgaan van de raad, een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van bestuurlijke en ambtelijke processen. Meer specifiek kijkt de rekenkamer of de gemeente de resultaten haalt die zij met haar beleid wil bereiken.

De rekenkamer bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij doet. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die worden of kunnen worden aangedragen door de gemeenteraad, het college en de burgers.

Samenstelling rekenkamer Maassluis

De rekenkamer Maassluis bestaat uit drie leden (waaronder de voorzitter).

Als leden zijn benoemd:

  • de heer A. van der Lugt (voorzitter) 
  • de heer C. Kruizinga
  • de heer V. Lieffering

Van een onderzoek wordt altijd een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

Verordening

Voor de rekenkamer is een verordening(externe link) vastgesteld.

Contact

Wilt u meer informatie over de rekenkamer of een onderzoek aanmelden, dan kunt u contact opnemen met secretaris mevrouw E. van Marle via de griffie van de gemeente Maassluis.

Download de eindrapporten

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?