Wat regelt de Participatiewet?

De ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van een inkomen, is een taak van de gemeente.
Op 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor werk en inkomen voor iedereen die (gedeeltelijk) kan werken: de Participatiewet.
De Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong zijn onderdeel van de Participatiewet.
Hieronder wordt de wet in hoofdlijnen toegelicht. Voor meer informatie en specifieke vragen en antwoorden kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat zijn de uitgangpunten van de Participatiewet?

Iedereen doet mee, iedereen werkt. Iedereen die kan werken doet dat naar eigen kunnen. Zij die (tijdelijk) niet kunnen werken zetten zich in door bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk.

Hou ik mijn WSW-uitkering en mijn werk vanaf 1 januari 2015?

Alle WSW-medewerkers met een vast of een tijdelijk dienstverband op 31 december 2014 houden hun contract en hun WSW-uitkering. Voor hen verandert er niets.
De instroom van nieuwe mensen in de WSW is vanaf 1 januari 2015 gestopt. Zij vallen onder de Participatiewet.

Krijg ik begeleiding bij vinden van werk?

U bent zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een inkomen en voor het vinden van een betaalde baan. De sociale diensten van Maassluis, vlaardingen en Schiedam vormen vanaf 1 juli 2015 Stroomopwaarts MVS(externe link). Wanneer u niet op eigen kracht werk kunt vinden, biedt Stroomopwaarts u - samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties - ondersteuning op maat.

Jongeren tot 27 jaar zijn hierop een uitzondering. Werkloze jongeren met of zonder uitkering krijgen via Startpunt GO!(externe link) vanaf het eerste contact ondersteuning op maat.

Ik val onder Wajongregeling. Verandert er wat voor mij?

Dan hou jij die uitkering, ook na 1 januari 2015. Alleen jongeren die vanaf 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen en volledig arbeidsongeschikt zijn, vallen nog onder de Wajong.
Jongeren met een beperking die (aangepast) kunnen werken, vallen op 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
Kijk voor meer uitleg op de site van het UWV(externe link) met handige filmpjes. En leg je vragen voor aan jouw begeleider bij het UWV zodat je weet waar je aan toe bent.

Wat is een bijstandsuitkering?

De bijstandsuitkering is bedoeld als het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Een bijstandsuitkering kunt u alleen krijgen als u niet zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud. Dit betekent dat u geen geld heeft om uw huur, eten, drinken, kleding, ziektekostenverzekering, gas, water en licht te betalen. Ook van belang is dat u geen recht heeft op een andere uitkering of regeling waarmee u de kosten kunt betalen. Met een laag inkomen kunt u gedeeltelijk recht hebben op een bijstanduitkering. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt(externe link), dan wordt ook rekening gehouden met het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Dat kunnen naast uw partner of degene met wie u samenwoont, ook uw meerderjarige inwonende kinderen zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?