Wat is het?

(Overheids)organisaties kunnen gegevens van u opvragen aan de gemeente. Bijvoorbeeld voor:

 • pensioenen
 • uitkeringen
 • huurtoeslag
 • belastingen
 • rechtszaken

Als u wilt weten welke gegevens de gemeente over u heeft geleverd, kunt u hiervan een overzicht opvragen. Dit doet u in de gemeente waar u woont.

Het gaat om instanties die uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben geraadpleegd. U krijgt een overzicht van instanties die uw gegevens hebben opgevraagd, met daarbij de datum.

Hoe werkt het?

Om u een volledig overzicht te geven, raadpleegt de gemeente niet alleen eigen systemen. Zij informeert ook welke landelijke overheidsorganisaties uw gegevens hebben bekeken.

Wat moet ik doen?

U vraagt het overzicht aan bij de gemeente waar u woont.

Wat moet ik meenemen?

 • een geldig identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal vier weken voordat u het overzicht krijgt. De gemeente raadpleegt niet alleen eigen systemen, maar informeert ook welke landelijke overheden uw gegevens hebben ingezien. Dat kan enige tijd duren.

Extra informatie

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij voor de uitvoering van overheidstaken in Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar.Uw gegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd door de overheid en overige instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

 • advocaten, als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure;
 • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
 • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

 • commerciële instellingen;
 • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

Door de centrale registratie in de BRP hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens door te geven en is de kans op fouten kleiner.

Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten ‘verstrekkingen’ bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle informatie van de afgelopen twintig jaar terug te vinden.

Heeft u gevonden wat u zocht?