Wat is het?

Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte is geen officiële taak van de gemeente. Alleen als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen komt de gemeente in actie. Bijvoorbeeld als de overlast door het ongedierte zo ernstig is dat een hele buurt of wijk risico loopt op ziekten. 

De gemeente maakt onderscheid tussen 3 situaties waarin u last kunt hebben van ongedierte:

 1. Ongedierte in de openbare ruimte
  In de openbare ruimte bestrijdt de gemeente ongedierte zoals ratten en wespen. Ervaart u overlast door ongedierte in de openbare ruimte dan kunt u dit melden via Melding openbare ruimte. Aan de bestrijding van ongedierte in de openbare ruimte zijn geen kosten verbonden.
  Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van de dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit via www.muskusrattenbeheer(externe link) of bel naar 030-6345756.
 2. Ongedierte rondom uw huis, in uw eigen achtertuin of binnentuin
  Heeft u last van ratten in uw achtertuin of binnentuin dan kunt u dit melden via Melding openbare ruimte.
  Heeft u last van ander ongedierte (bijvoorbeeld wespen) in uw achtertuin of binnentuin, dan kunt u geen beroep doen op de gemeente. U schakelt hiervoor zelf een gespecialiseerd bedrijf in. U kunt deze bijvoorbeeld vinden in de Gouden Gids(externe link) onder 'Ongediertebestrijding'.
  Op deze manier doet iedereen waar men zelf verantwoordelijk voor is: de gemeente voor de openbare ruimte en openbare gebouwen en particulieren voor hun eigendommen en opstallen.
 3. Ongedierte in uw huis
  Heeft u last van ongedierte binnen de woning, dan kunt u ons om advies vragen. Voor een woning van een woningcorporatie, neemt u contact op met deze corporatie.

Hoe werkt het?

Ongedierte bestrijden is nodig als er sprake is van overlast of van een bedreiging voor de volksgezondheid. Gaat het om kleine beesten en zitten ze op uw eigen terrein, dan kunt u zelf maatregelen nemen.

Is er sprake van ongedierte op openbaar terrein, dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie: www.meldpuntongedierte.nl(externe link)

Extra informatie

De kans op muizen- en rattenoverlast kunt u beperken door:

 • geen voedselresten rond te laten slingeren;
 • kieren in huizen en schuren te dichten;
 • fijn gaas aan te brengen in ventilatieopeningen in de buitenmuur;
 • geen etenswaren in de tuin te gooien;
 • geen diervoedselproducten op te hangen in de tuin;
 • het tafelkleed niet buiten uit te kloppen;
 • regelmatig na te gaan of plaatsen waar buizen, kabels en leidingen de woning, garage en schuren binnenkomen wel goed zijn afgedicht.

Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Als iemand ziek wordt na een steek (verward, duizelig, benauwd) moet u meteen de dokter waarschuwen. Bij apotheken en outdoorzaken zijn pompjes te koop waarmee het gif uit de steek gezogen kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?