Omgevingsvisie Maassluis

Hoe ziet de gemeente Maassluis er in 2040 uit? Dit wordt vastgelegd in de omgevingsvisie.

Wat is de omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een blik op de toekomst; hoe willen wij dat Maassluis er in 2040 uit ziet. Het gaat dan over het hele grondgebied van de gemeente en over alle ruimtelijke thema’s zoals wonen en werken, recreëren en sport, natuur, erfgoed, maar ook over de grote opgaven van deze tijd zoals energie, duurzaamheid, klimaat en gezondheid. We stellen onszelf de vraag wat we in de verschillende gebieden (woonwijken, bedrijventerreinen, centra, etc.) willen bereiken (onze ambities en doelen). Maar ook hoe we deze doelen en ambities willen realiseren. De gemeente kan dat niet alleen en daarvoor hebben we de inwoners nodig.

Waarom doen we dit nu?

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze Omgevingswet vervangt alle regels en wetten voor wonen, milieu en water, infrastructuur en ruimte. Alle gemeenten zijn verplicht om een omgevingsvisie op te stellen.