Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket(externe link).

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

Wilt u weten welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd? Deze worden gepubliceerd via de website Officiële Bekendmakingen(externe link).

Wat moet ik doen?

 • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
 • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
 • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Hoe werkt het?

Ruimtelijke plannen

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • Een bestemmingsplan.
 • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan.
 • Een exploitatieplan.
 • Een beheersverordening.
 • Een voorbereidingsbesluit.

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

Elke gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een bestemmingsplan voor een woongebied heeft de bestemming “wonen”. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

 • Gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar).
 • Starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
 • Gebruik van een woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn.
 • Gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • Gebruik van een recreatiewoning als woning.

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht?