De kademuur aan de Noordgeer wordt binnenkort in zijn geheel vervangen door een zogenoemde taludconstructie. Eerder was besloten om de kademuur te renoveren, maar dat bleek niet haalbaar omdat de kademuur in een te slechte conditie verkeert. In opdracht van gemeente Maassluis start aannemer Strukton Civiel op dinsdag 31 mei met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn.

Fase 1 van het project staat in het teken van het plaatsen van een tijdelijke damwand in het water waarna de bestaande kademuur kan worden gesloopt en er een bouwkuip wordt gemaakt. 

De vervanging door een taludconstructie is uitgewerkt door de gemeente Maassluis en ingenieursbureau Maters en De Koning. De constructie bestaat uit een glooiing, zoals een dijk, die in dit geval is opgebouwd uit zand, klei en (stort)steen. De tweede fase staat volledig in het teken van de bouw van het talud.

Bereikbaarheid en hinder

Woningen en bedrijfslocaties rondom de bouwplaats blijven goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden, uiteraard ook voor de hulpdiensten. Wel kunnen omwonenden in beperkte mate hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om die reden wordt er meestal alleen tussen 07.00 en 17.00 uur gewerkt (en incidenteel tot 21.00 uur). Daarnaast wordt er zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt.

Meer informatie? Kijk op: https://www.maassluis.nl/kade-noordgeer-heldringstraat.