De kademuur Noordgeer-Heldringstraat is vanaf zandhandel Van Nieuwpoort tot aan de kop van de haven is aan vervanging toe. Eerder was besloten de kademuur te herstellen maar om technische redenen is besloten om de volledige kademuur te vervangen door een taludconstructie.

Gemeente Maassluis zocht naar een haalbare oplossing voor het vervangen van de kademuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een variant waarbij de kademuur wordt vervangen wordt door een groen talud.

Werkzaamheden

De volledige kademuur Noordgeer-Heldringstraat wordt vervangen en de openbare ruimte bij de kade opnieuw bestraat. De schuine kant, het talud, wordt tot op de waterlijn bekleed met de basaltblokken waarmee de huidige kademuur is opgebouwd. Op het talud boven de waterlijn komt groen. Op die manier ontstaat een duurzame kade die geschikt is voor zwaar verkeer. Ook het deel op de kop van de haven zal op dezelfde manier aangekleed worden zodat er een mooi geheel ontstaat.

Artist impression nieuwe groentalud Noordgeer-Heldringstraat.

Bodemonderzoek 

Om het plan uit te werken laat de gemeente verschillende onderzoeken doen, waaronder bodemonderzoek op de kade en in het water. 

Informatiebijeenkomst 

Naar verwachting is eind 2021 het uitgewerkte plan voor de nieuwe kademuur klaar. Het plan wordt gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Planning

Het project is in voorbereiding

Vragen?

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met:

  • projectleider Jeremy van den Bergh, telefoonnummer 010-5931842 of
  • assistent-projectleider Max Schuitman, telefoonnummer 010-5931812.