De kademuur Noordgeer-Heldringstraat is vanaf zand- en grindhandel Van Nieuwpoort tot aan de kop van de haven aan vervanging toe. Eerder was besloten de kademuur te herstellen, maar om technische redenen is besloten om de volledige kademuur te vervangen door een taludconstructie.

Gemeente Maassluis zocht naar een haalbare oplossing voor het vervangen van de kademuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een variant waarbij de kademuur wordt vervangen door een groen talud.

Bestaande situatie.
Impressie van het definitief ontwerp.

Werkzaamheden

Het plan is om de kademuur Noordgeer-Heldringstraat volledig te vervangen en de openbare ruimte bij de kade opnieuw te bestraten. Vanaf zand- en grindhandel Van Nieuwpoort wordt ongeveer 14 meter kademuur vervangen door een stalen damwandconstructie. Het resterende deel wordt uitgevoerd als een taludconstructie (schuin vlak). Dit talud wordt tot op de waterlijn voorzien met de basaltblokken waarmee de huidige kademuur is opgebouwd. Op het talud boven de waterlijn komt een rij bomen en een mix van gras en bloemen.

Zand- en grindhandel Van Nieuwpoort blijft gebruikmaken van het terrein. Om ervoor te zorgen dat de constructie van de kade niet te zwaar belast wordt komen er betonnen zitelementen en plantenbakken. Op die manier ontstaat een duurzame kade die geschikt is voor zwaar verkeer. Voorafgaande aan de werkzaamheden verwijdert zand- en grindhandel Van Nieuwpoort de nu nog aanwezige kraan en zandtrechters van de kade en plaatst deze op eigen terrein.

Bekijk het definitief ontwerp.

Planning

Op 31 mei 2022 wordt gestart met de werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot eind maart 2023.

Vragen?

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Jeremy van den Bergh van Cluster Stad, team Ruimtelijke Projecten en Beheer (06-40051563 of jeremyb@maassluis.nl).