De kademuur Noordgeer-Heldringstraat is vanaf zandhandel Van Nieuwpoort tot aan de kop van de haven is aan vervanging toe. Eerder was besloten de kademuur te herstellen maar om technische redenen is besloten om de volledige kademuur te vervangen door een taludconstructie.

Gemeente Maassluis zocht naar een haalbare oplossing voor het vervangen van de kademuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een variant waarbij de kademuur wordt vervangen wordt door een groen talud.

Bestaande situatie.
Impressie van het definitief ontwerp.

Werkzaamheden

Het plan is om de kademuur Noordgeer-Heldringstraat volledig te vervangen en de openbare ruimte bij de kade opnieuw te bestraten. Vanaf zand- en grindhandel Van Nieuwpoort wordt ongeveer 14 meter kademuur vervangen door een stalen damwandconstructie. Het resterende deel wordt uitgevoerd als een taludconstructie (schuin vlak). Dit talud wordt tot op de waterlijn voorzien met de basaltblokken waarmee de huidige kademuur is opgebouwd. Op het talud boven de waterlijn komt een rij bomen en een mix van gras en bloemen.

Zand- en grindhandel Van Nieuwpoort blijft gebruikmaken van het terrein. Om te zorgen dat de constructie van de kade niet te zwaar belast wordt, komen er betonnen zitelementen en plantenbakken. Op die manier ontstaat een duurzame kade die geschikt is voor zwaar verkeer.
Voorafgaande aan de werkzaamheden verwijdert zand- en grindhandel Van Nieuwpoort de nu nog aanwezige kraan en zandtrechters van de kade en plaatst deze op eigen terrein.

Bekijk het definitief ontwerp.

Planning

Het project is in voorbereiding

De uitvoering start in het 2e kwartaal van 2022.

Vragen?

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met:

  • projectleider Jeremy van den Bergh, telefoonnummer 010-5931842 of
  • assistent-projectleider Max Schuitman, telefoonnummer 010-5931812.