Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over de Kinderopvangtoeslag. Let erop dat uw kind naar een opvangvoorziening gaat die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 

Hoe kan ik een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten of gastouder worden?

Onder Kinderopvang starten kunt u deze informatie vinden.

Moet mijn kind verplicht naar de kinderopvang?

Kinderopvang is in Nederland niet verplicht. Kinderopvang en peuterspeelzalen helpen kinderen wel met een goede voorbereiding op de basisschool, en daarvoor raden we het aan dat alle kinderen vanaf 2 jaar spelend kunnen leren bij een kinderopvangorganisatie. Kinderen leren daar natuurlijk niet alleen, ze spelen ook samen met andere kinderen. De kinderopvang kan u ook helpen met zindelijkheidstraining, zodat naar school gaan makkelijker wordt.  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan kinderopvang met voorschool (VVE) aanraden om ontwikkelingsachterstanden bij uw kind te voorkomen. De medewerkers van de kinderopvang besteden dan extra aandacht aan de ontwikkeling van kinderen, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Ze doen dit door bijvoorbeeld extra taalspelletjes te doen, het praten extra te stimuleren of door extra rustig uitleg te geven als ze zien dat een kind het moeilijk vind iets te begrijpen. Op die manier kunnen alle kinderen  in Maassluis zich goed en gelijkwaardig ontwikkelen en beiden we alle kinderen de beste kansen voor de toekomst.