Wat is het?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een:

  • kinderdagverblijf
  • gastouderbureau
  • buitenschoolse opvang (BSO)

Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) goed door op de website van het Ondernemersplein.

Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen(externe link) opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Wat moet ik doen?

Er is een stappenplan voor het starten van een kinderopvangvoorziening Starten met een kinderopvang(externe link) en een apart stappenplan voor het starten van een gastouderbureau Stappenplan gastouderbureau starten(externe link).

Als u de stappen doorloopt, weet u precies wat u moet doen en regelen. Zo is het bijvoorbeeld nodig om bij de gemeente een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen als u meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar wilt opvangen in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Na het doorlopen van de stappen in het stappenplan, doet u een aanvraag om ingeschreven te worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)(externe link).

Pas als uw opvang in het LRK staat ingeschreven, heeft u toestemming voor exploitatie van uw kinderopvangvoorziening of gastouderbureau.

Voor registratie in het LRK vult u het daarvoor bestemde aanvraagformulier in.

De gemeente Maassluis heeft dit onderdeel ondergebracht bij het register kinderopvang van de gemeente Rotterdam. U kunt bovengenoemde aanvraagformulieren met bijdragen op twee manieren versturen:

  1. Via e-mail naar: registerkinderopvang@rotterdam.nl
  2. Via de post naar:Gemeente Rotterdam, t.a.v. MO-Onderwijs Register Kinderopvang, Postbus 70014, 3000 KS Rotterdam

Wijzigen gegevens kinderopvang

Veranderen de gegevens van een bestaande opvang, geef dit dan ook door via bovengenoemd e-mail- of postadres. U gebruikt de hiervoor bestemde wijzigingsformulieren:

Hoelang duurt het?

  • De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet.
  • Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag om uw kinderopvang te laten registreren bij het LRK, ontvangt u het besluit van de gemeente.
  • Bij een wijziging: maximaal 8 weken.

Pas na toestemming van de gemeente mag u (de wijziging van gegevens van) de voorziening voor kinderopvang of gastouderbureau uitvoeren.

Kosten

Aanvragen van inschrijving in het LRK of een wijziging doorgeven is gratis.

Extra informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?