Ingrid van Meggelen vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met de natuur (Fotograaf Annette Jansen).

Ingrid van Meggelen is bezorgd. "Als we met z’n allen blijven leven zoals we nu doen, gaat het fout met onze wereld. De aarde heeft ons niet nodig, wij hebben de aarde nodig. Maar de natuurlijke balans op onze planeet raakt steeds meer verstoord." 

Zij vervolgt: "Binnenkort vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ik hoop dat alle jongeren zich goed verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen en een weloverwogen keuze maken, gericht op hun toekomst. Persoonlijk leef ik zo duurzaam mogelijk. Het zou zo mooi zijn als meer mensen daarvoor kiezen."

Bewustwording belangrijk

Bij Ingrid is duurzaam leven haar tweede natuur. "Mijn man en ik proberen met onze manier van leven de natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten. Voor ons heel vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bewustwording is het sleutelwoord. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met de natuur en leren wat duurzaamheid inhoudt. Gelukkig wordt daar tegenwoordig op school veel aandacht aan besteed. Er komen steeds meer natuurspeeltuinen voor kinderen en veel scholen hebben tegenwoordig ook een moestuintje. Zo ontstaat oog en zorg voor de natuur. En dat is wat we nodig hebben om de aarde leefbaar te houden voor de komende generaties."

Zonnepanelen en groene tuin

Even terug naar de duurzame levenswijze van Ingrid en haar man. Wat doen of laten zij dan allemaal om de natuur zoveel mogelijk te sparen? "Nou, wij hebben bijvoorbeeld bewust geen auto", vertelt Ingrid. "We doen alles op de fiets of we gaan lopen. Voor grotere afstanden pakken we het OV. Ons huis hebben we goed geïsoleerd, we hebben zonnepanelen op het dak en onze tuin is groen met weinig tegels en veel planten en bloemen. Dit trekt vogels en insecten aan en houdt regenwater vast. We bankieren bij een duurzame bank, gebruiken groene stroom, scheiden ons afval en hebben geen droger. Verder eten we nauwelijks vlees omdat de productie van vlees het milieu te zwaar belast. Op wereldschaal is onze invloed natuurlijk beperkt maar als iedereen een steentje zou bijdragen, maakt het wel degelijk verschil", aldus Ingrid.

Duurzaamheid: wat je doet telt!

Maassluis steeds duurzamer maken is belangrijk. Gelukkig zijn veel inwoners al duurzaam bezig. Daar zijn we als gemeente trots op. Daarom zetten we deze betrokken Maassluizers graag even in het zonnetje. In de rubriek ‘Wat je doet telt’, laten we zien dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen om van Maassluis een duurzame en milieuvriendelijke gemeente te maken. De mensen die hier aan het woord komen, ontvangen van ons een duurzaam bedankje.