Wat is het?

Heeft u een loopbeperking en rijdt u auto? Of heeft u hulp nodig van iemand anders met een auto? Dan komt u in incidentele gevallen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart wanneer uit een medische keuring blijkt dat u invalide bent en deze invaliditeit blijvend of voor langere tijd is. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u vaak dichterbij parkeren op parkeerplaatsen bestemd voor gehandicapten en mindervaliden. De kaart die u in Nederland krijgt is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De kaart is persoonsgebonden en niet kentekengebonden.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn vier soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

  • bestuurderskaart
  • passagierskaart
  • bestuurders- en passagierskaart
  • instellingenkaart

Hoe werkt het?

Bestuurderskaart aanvragen

U kunt een bestuurderskaart aanvragen als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen. U kunt in aanmerking komen voor een bestuurderskaart als:

  • u in het bezit bent van een rijbewijs
  • u tenminste een half jaar een aantoonbare loopbeperking heeft (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator)

De bestuurderskaart is persoonsgebonden, dus er hoeft geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan.

Passagierskaart aanvragen

U kunt een passagierskaart aanvragen als u lichamelijk beperkt bent en u niet zelf een auto kunt besturen. U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart als:

  • u permanent rolstoelgebonden bent
  • u voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van hulp van een bestuurder

De passagierskaart is persoonsgebonden, dus er hoeft geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan. Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Bestuurders- en passagierskaart aanvragen

Er bestaat een gecombineerde gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en passagiers. U kunt in aanmerking komen voor een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart als u aan de voorwaarden van beide kaarten voldoet.

Instellingskaart aanvragen

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven kan voor het vervoer van de bewoners een instellingskaart aanvragen.

Geldigheid gehandicaptenparkeerkaart

De geldigheid van een gehandicaptenparkeerkaart hangt af van het advies van medisch adviespartner Argonaut(externe link). De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Na 5 jaar dient u een verlenging van de kaart aan te vragen. Komt u korter dan 5 jaar voor de kaart in aanmerking? Dan is de kaart ook korter geldig.

Verlengen gehandicaptenparkeerkaart

Als u uw parkeerkaart wilt verlengen, vul dan ook het aanvraagformulier in. Is uw kaart van maximaal 5 jaar verlopen en heeft u geen herkeuring nodig? Dan is geen medisch onderzoek meer nodig. Bij een herkeuring of wijziging van uw medische situatie kan de gemeente u doorverwijzen naar Argonaut.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of is de kaart beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u opnieuw een aanvraagformulier invullen en daarin aangeven onder welke omstandigheden de kaart verloren of gestolen is. De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart.

Wat moet ik doen?

Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart aan?

U kunt hier een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Het formulier kunt u ook telefonisch aanvragen via nummer 14 010 of ophalen bij de receptie van het stadhuis. Let op: u dient een pasfoto bij het aanvraagformulier bij te voegen.

Medisch onderzoek bij aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Een onafhankelijk adviserend arts van Argonaut beoordeelt tijdens een medisch onderzoek of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente neemt vervolgens een besluit op basis van het zwaarwegend medisch advies. Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of dat het geval is.

Heeft u een negatief advies van Argonaut ontvangen, dan volgt de gemeente het advies van Argonaut. U betaalt wel kosten voor de aanvraag. U kunt bezwaar maken tegen het besluit en daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

Tarieven

Gehandicaptenparkeerkaart voor bewonersTarief
Advies Argonaut via spreekuur€ 143,76
Advies Argonaut met huisbezoek€ 263,56
Door Argonaut opvragen van medische informatie bij huisarts of specialist€ 136,31
Niet komen opdagen of niet tijdig afspraak afzeggen€ 143,76
Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingenTarief
Aanvraag instelling€ 74,55
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaartTarief
Afgifte kaart€ 25,00
Duplicaat kaart€ 25,00
Verlenging kaart€ 25,00

Heeft u gevonden wat u zocht?