Samenvatting

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Voorwaarden

 • U kunt de aanvraag indienen als zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel, of als passagier.
 • Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben (niet meer dan 100 meter zelfstandig, eventueel met loophulpmiddelen) als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard (minstens 6 maanden).
 • Vraagt u een passagierskaart aan, dan moet u als aanvrager tevens voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder.
 • Bent u door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden, dan kunt u zowel een bestuurders- als een passagierskaart aanvragen.
 • Hebt u een andere ernstige beperking dan een loopbeperking, bijvoorbeeld ernstige complexe incontinentieproblemen, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Bent u een instelling en verzorgt u vervoer van mensen met een handicap die in een speciaal voor hen ingerichte zorginstelling verblijven, dan kunt u een instellingenkaart aanvragen.

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart, een passagierskaart en een instellingenkaart. Welke kaart u krijgt, hangt af van uw situatie:

 • U bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel. U kunt een bestuurderskaart krijgen.
 • U bent niet zelf bestuurder, maar afhankelijk van de hulp van een bestuurder. U kunt een passagierskaart krijgen.
 • U bent permanent rolstoelgebonden. U kunt een bestuurders- of passagierskaart krijgen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
 • U verblijft in een speciaal ingerichte zorginstelling. Als de instelling het vervoer verzorgt van mensen met een handicap, kan zij een instellingenkaart krijgen.

Gang van zaken

De gemeente verstrekt gehandicaptenparkeerkaarten. Daar kunt u ook een aanvraagformulier krijgen. Krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart toegewezen, dan moet u deze persoonlijk ophalen bij de gemeente.

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een parkeerkaart aan, dan onderzoekt medische instantie Argonaut de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Op basis van dit onderzoek adviseert Argonaut de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken of niet. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.
Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee zoals afspraken- of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen.

Moet uw parkeerkaart verlengd worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig. Is uw medische situatie gewijzigd, dan kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie.

Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder? Bij de medische keuring wordt dan uw hulpafhankelijkheid beoordeeld.

Kosten van opvragen medisch advies bij de keuring

Bij de keuring kan de arts aangeven dat hij medische gegevens wilt opvragen bij uw arts/specialist. U kunt dan kiezen uit twee mogelijkheden:

 • U kunt Argonaut uw medische gegevens laten opvragen. De kosten voor het opvragen van uw medische gegevens zijn 109,14 euro.
 • U kunt zelf de medische gegevens bij uw arts/specialist opvragen en opsturen naar Argonaut. Daar zijn geen kosten aan verbonden en de ervaring is dat de informatie sneller verkregen wordt.

Verlengen gehandicaptenparkeerkaart

Als u uw parkeerkaart wilt verlengen, vul dan het aanvraagformulier in. Is uw kaart permanent toegewezen dan is geen medisch onderzoek meer nodig. 
Bij een herkeuring of als uw medische situatie is gewijzigd dan kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie Argonaut.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of is de kaart beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u opnieuw aan aanvraagformulier invullen en daarin aangeven wat de omstandigheden waren waarin de kaart verloren of gestolen is.

Bij het afhalen van de vervangende parkeerkaart moet u één van de volgende bewijsstukken meenemen:

 • het bewijs van de bij de gemeente gemaakte melding van verlies,
 • de beschadigde parkeerkaart of
 • de aangifte bij de politie.

De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

Het formulier kunt u telefonisch aanvragen via nummer 14 010 of ophalen bij de receptie van het stadhuis.

Meenemen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • 1 recente kleurenpasfoto. Let op de pasfoto-eisen.
 • Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten.
 • Alle andere documenten waaruit uw lichamelijke beperking blijkt.

Kosten

Leges:

Tarieven gehandicaptenparkeerkaart (gpk) + gehandicaptenparkeerplaats (gpp)
 

Advies gpk + gpp bewoner

Tarieven

Advies Argonaut voor gpk/gpp spreekuur

€ 115,10

Advies Argonaut Huisbezoek

€ 211,02

Advies Argonaut voor gpk/gpp dossieronderzoek

€ 109,14

Niet komen opdagen/tijdig afspraak afzeggen

€ 115,10

Instelling

Tarieven

Aanvraag instelling

€ 66,75

Materiaal gpk

Tarieven

Afgifte kaart

€ 22,40

Duplicaat kaart

€ 22,40

Verlenging kaart

€ 22,40

Materiaal gpp inclusief plaatsen

Tarieven

Verkeersbord/paal/markering gpp

€ 183,65

Verplaatsen binnen Maassluis

€ 116,90

Heeft u gevonden wat u zocht?