Melden incidentele festiviteit geluid en licht

Wilt u in uw horeca-, sport- of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren en moet u daarvoor de geluidsnormen overschrijden of de verlichting op het sportveld bijvoorbeeld iets langer aanhouden? Door het melden van een incidentele festiviteit kunt u ons daarvan op de hoogte stellen.

eHerkenning linkMelden festiviteit

Landelijke normen

Er zijn landelijke normen(externe link) vastgesteld om geluidsoverlast en lichthinder te voorkomen. De geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Het gaat om muziekgeluid en geluid uit (muziek)installaties, maar het gaat niet om stemgeluiden van bezoekers, piekgeluiden veroorzaakt door sportactiviteiten en piekgeluiden veroorzaakt door het komen en gaan van bezoekers.

Door het melden van een incidentele festiviteit kunt u van de geldende normen op het gebied van geluid en licht afwijken. Dit mag u maximaal 5 keer per jaar doen. Het is belangrijk de inzet van uw incidentele festiviteit 3 dagen van tevoren te melden. Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat de melding akkoord is. Zorg ervoor dat u een ontvangstbevestiging van de melding kunt tonen.

Voorwaarden

U kunt alleen een incidentele festiviteit melden wanneer:

  • U in het bezit bent van een alcoholwetvergunning en/of een exploitatievergunning.
  • Er geen klachten bekend zijn over verstoring van de openbare orde en onveilige situaties in en rondom uw bedrijf.
  • Er geen bestuurlijke maatregel loopt tegen uw horecabedrijf.

Tarieven

Voor het melden van een incidentele festiviteit hoeft u niet te betalen.

Heeft u gevonden wat u zocht?